ทริสฯ ประกาศเครดิตพินิจองค์กร-หุ้นกู้ GULF เป็น Negative จากเข้าซื้อ INTUCH

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday April 26, 2021 11:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศ "เครดิตพินิจ" แนวโน้ม "Negative" หรือ "ลบ" สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) โดยการประกาศเครดิตพินิจในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากบริษัทประกาศเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากขนาดของธุรกรรมและการซื้อกิจการที่น่าจะใช้เงินจากการกู้ยืมเป็นส่วนใหญ่แล้วจึงเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้แก่ทริสเรทติ้งต่อความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีสถานะทางการเงินที่อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินของหุ้นกู้ของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 บริษัทได้ประกาศความตั้งใจที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ INTUCH ที่ราคา 65 บาทต่อหุ้นโดยวิธีการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข และ/หรือโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือโดยวิธีอื่น ๆ ในการนี้ บริษัทจะต้องจ่ายเงินประมาณ 1.69 แสนล้านบาทหากมีผู้เสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมด ซึ่ง ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 บริษัทถือหุ้นใน INTUCH อยู่แล้วในสัดส่วน 18.93% ในขณะที่ Singtel Global Investment Pte ถือหุ้นจำนวนมากที่สุดในสัดส่วนประมาณ 21%

หากการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวส่งผลให้บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของสิทธิ์การออกเสียงทั้งหมดใน INTUCH บริษัทมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) และ บมจ.ไทยคม (THCOM) ด้วยซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle) ทั้งนี้ จากการที่ราคาเสนอซื้อหุ้น ADVANC ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ที่ 122.86 บาทต่อหุ้นซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันของหุ้นดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงคาดว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นของ ADVANC มาขายหุ้นให้กับบริษัท

บริษัทจะทำคำเสนอซื้อดังกล่าวก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ทั้งหมดเป็นไปตามที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น โดยเงื่อนไขสำคัญ ๆ ประกอบด้วยการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีกำหนดการเบื้องต้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับการผ่อนผันข้อกำหนดจาก ก.ล.ต. ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ THCOM

ขนาดรายการคำเสนอซื้อหุ้นของ INTUCH น่าจะมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1.69 แสนล้านบาท และอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5 แสนล้านบาทหากรวมหุ้นของ ADVANC ด้วย ทั้งนี้มูลค่ารวมของรายการขึ้นกับการตอบสนองของตลาดต่อคำเสนอซื้อดังกล่าว ซึ่งบริษัทคาดว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นของ INTUCH นั้นน่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564

ทริสเรทติ้งจะทบทวนแนวโน้มเครดิตพินิจของบริษัท เมื่อธุรกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จและเมื่อได้ทำการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบต่อสถานะเครดิตของบริษัทจากการซื้อกิจการดังกล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ