MACQ ออก DW อ้างอิง CPF,ESSO,ACE,CRC,SAWAD,DTAC,VGI,PRM,BAM,GULF เทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday April 26, 2021 14:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ MACQ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 11 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF), บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)(ESSO), บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้(ACE), บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC), บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD), บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC), บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM), บมจ.วีจีไอ (VGI), บมจ.พริมา มารีน (PRM) และ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) โดยจะ ทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
               (ล้านหน่วย)  (บาท)  (หน่วย : จุด)
CPF28C2110L   CPF      136.00   40.00    19 : 1    27 เม.ย.64   6 ต.ค.64
ESSO28C2108A  ESSO      49.00   11.10   1.89 : 1    27 เม.ย.64  18 ส.ค.64
ACE28C2108A   ACE       48.00   4.85   0.82 : 1    27 เม.ย.64  18 ส.ค.64
CRC28C2108A   CRC       49.00   48.00   8.3 : 1    27 เม.ย.64  17 ส.ค.64
SAWA28C2110L  SAWAD      72.00  120.00    30 : 1    27 เม.ย.64   6 ต.ค.64
DTAC28C2110L  DTAC      118.00   46.00    19 : 1    27 เม.ย.64   6 ต.ค.64
BAM28C2108A   BAM       27.00   28.25   2.72 : 1    27 เม.ย.64  11 ส.ค.64
VGI28C2110L   VGI      127.00   9.00    4 : 1    27 เม.ย.64   6 ต.ค.64
PRM28C2110L   PRM      104.00   11.00    4 : 1    27 เม.ย.64   6 ต.ค.64
BAM28C2110L   BAM       77.00   29.00   7.8 : 1    27 เม.ย.64   6 ต.ค.64
GULF28C2110L  GULF      105.00   49.00    18 : 1    27 เม.ย.64   6 ต.ค.64

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ แต่ผู้ ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ตั้งอยู่ที่ออสเตรเลีย ได้รับ การจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ