ผถห.SKE อนุมัติเข้าซื้อ N15 รับรู้รายได้ทันทีใน Q2/64

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 5, 2021 09:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สากล เอนเนอยี (SKE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เข้าซื้อกิจการ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด (N15) จำนวน 399,998 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาประมาณหุ้นละ 362.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 145 ล้านบาท โดยรับโอนหุ้นสามัญ N15 จาก บริษัท อัลไพน์ เทคโนโลยี จำกัด (อัลไพน์) จำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 72.50 ล้านบาท และบริษัท แคปปิตอล กรีนเทค จำกัด (แคปปิตอล) จำนวน 199,998 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 72.50 ล้านบาท

บริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากอัลไพน์และแคปปิตอล ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของอัลไพน์และแคปปิตอลที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ อัลไพน์และแคปปิตอลไม่มีหนี้สินใดๆ และมีทรัพย์สินอย่างเดียว คือ หุ้นสามัญของ N15 จำนวน 200,000 หุ้น และ 199,998 หุ้น ณ วันที่มีการรับโอนหุ้นสามัญของ N15 โดยเริ่มรับรู้รายได้ทันทีในไตรมาส 2/64

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ SKE จำนวน 93 ล้านบาท เป็นจำนวน 558 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 465 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 186 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยให้จัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่วงวันที่ 24, 25, 27, 28 และ 31 พ.ค. 64

สำหรับผลประกอบการประจำปี 63 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.63 กลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 37.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.22 ล้านบาท โตขึ้น 48.67% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีรายได้รวมอยู่ที่ 533.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.56 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.41% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ผลประกอบการประจำปี 63 เพิ่มขึ้นมาหลังจากโรงไฟฟ้าแม่กระทิงจ่ายไฟเข้าระบบ ทางด้านกำไรขั้นต้น กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 149.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.98 ล้านบาท คิดเป็น 35.38% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นประจำปี 63 และ 62 อยู่ที่ 29.16% และ 30.83% ตามลำดับ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ