ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 15 มิ.ย. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday June 16, 2021 07:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
BLA    นาย โชน โสภณพนิช       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564      100,000  28.25 ซื้อ
QLT    นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564       20,600  4.47 ขาย
CCET   นาย เว่ย จ้าว หวัง       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564      400,000  3.46 ขาย
CFRESH  นาย ณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศ์วาณิช   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564      160,200  2.24 ขาย
ERW    นาง พนิดา เทพกาญจนา      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 14/06/2564       7,380  1.00 ซื้อ
                    (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
ERW    นางสาว เจติยา กิติโยดม     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564       6,755  1.00 ซื้อ
ERW    นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564      375,200  1.00 ซื้อ
ERW    นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 15/06/2564       47,178  1.00 ซื้อ
SST    นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร์   ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 14/06/2564       21,500  0.75 ขาย
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564      133,700  7.00 ซื้อ
TIGER   นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 11/06/2564      300,000  3.00 ขาย
PROEN   นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 11/06/2564       4,500  6.90 ขาย
PROEN   นาย นริศ รัตน์เยี่ยม       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564      144,000  7.20 ขาย
THANI   นาย วิรัตน์ ชินประพินพร      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 11/06/2564     2,700,000  4.26 ซื้อ
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 11/06/2564       29,800  5.33 ซื้อ
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564       50,000  5.33 ซื้อ
KISS   นางสาว ปิยวดี สอนสิงห์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 10/06/2564     19,480,500  9.00 ขาย
RML    นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564      150,900  0.98 ซื้อ
STA    นางสาว นุชนาถ ไชยรัตน์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564       2,000  40.63 ซื้อ
SKN    นาง กิติยา นีบเลอร์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564       10,000  5.80 ซื้อ
SKN    นาง กิติยา นีบเลอร์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 14/06/2564       5,000  5.80 ซื้อ
                    (Mr. Ludwig Niebler)
SMT    นาย นริศ จันทร์แดง       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564      300,000  6.18 ขาย
HARN   นาย รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 11/06/2564       10,000  2.60 ขาย
HARN   นาย รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564       20,000  2.60 ขาย
RCL    นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564       50,000  59.25 ขาย
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์     ผู้รายงาน      Single Stock Future 10/06/2564        930  24.81 ขาย
                              ที่มีการซื้อขายใน TFEX
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์     ผู้รายงาน      Single Stock Future 10/06/2564       2,070  25.52 ขาย
                              ที่มีการซื้อขายใน TFEX
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564      200,000  23.70 ซื้อ
RS    นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ      ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 11/06/2564     13,550,000  4.73 ขาย
RS    นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ      ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 14/06/2564     3,309,620  4.66 ขาย
RS    นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ      ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 14/06/2564     1,145,180  4.49 ขาย
RS    นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ      ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 15/06/2564     1,595,200  4.34 ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 11/06/2564       4,300  5.85 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 11/06/2564      200,000  5.95 ซื้อ
AS    นาย ฟู เคียง คู         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/06/2564      140,459  11.50 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ