YUANTA ออก DW อ้างอิง AMATA,CBG,CENTEL,CPALL,EA,GULF,IRPC เทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 9, 2021 13:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) (YUANTA) จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 7 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA), บมจ.คารา บาวกรุ๊ป (CBG), บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL), บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL), บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA), บมจ.กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) และบมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) โดยจะทำซื้อการวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       หุ้นอ้างอิง   จำนวน    ราคาใช้สิทธิ    อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
             (ล้านหน่วย)   (บาท/จุด)   (หน่วย : อ้างอิง)
AMAT19C2112A  AMATA    120.00     23.20     3.65 : 1   10 ส.ค.64   29 ธ.ค.64
CBG19P2112A   CBG     120.00     111.00     14.3 : 1   10 ส.ค.64   15 ธ.ค.64
CENT19C2201A  CENTEL   120.00     36.50     10.2 : 1   10 ส.ค.64   12 ม.ค.65
CPAL19C2112B  CPALL    120.00     76.00     4.5 : 1   10 ส.ค.64   29 ธ.ค.64
EA19C2112A   EA     120.00     79.00     8.9 : 1   10 ส.ค.64   15 ธ.ค.64
GULF19P2112A  GULF    120.00     29.50      7 : 1   10 ส.ค.64   15 ธ.ค.64
IRPC19C2112A  IRPC    120.00      4.70     0.66 : 1   10 ส.ค.64   29 ธ.ค.64

บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ AA(Tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ