KGI ออก DW อ้างอิง GULF, BANPU, TQM, ESSO, GUNKUL เทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 6, 2021 14:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) จะ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 5 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์(GULF), บมจ.บ้านปู (BANPU), บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM), บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)(ESSO) และบมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง(GUNKUL) โดยจะ ทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 7 กันยายน 2564

ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย(Put Warrant) ใช้ รายละเอียด DW ดังนี้

DW       หุ้นอ้างอิง    จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
               (ล้านหน่วย) (บาท/จุด) (หน่วย : อ้างอิง)
GULF13P2201A  GULF     120.00   30.00   3.5 : 1    7 ก.ย.64  24 ม.ค.65
BANP13C2201A  BANPU     60.00   16.60   3.7 : 1    7 ก.ย.64  24 ม.ค.65
TQM13C2201A   TQM      60.00   159.00   21.2 : 1    7 ก.ย.64  24 ม.ค.65
ESSO13C2201A  ESSO     120.00   10.30   1.9 : 1    7 ก.ย.64  24 ม.ค.65
GUNK13C2201B  GUNKUL    120.00    6.30   0.83 : 1    7 ก.ย.64  24 ม.ค.65

บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ