ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 8 ต.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 11, 2021 07:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร         ความสัมพันธ์*              ประเภท  วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                    หลักทรัพย์  จำหน่าย                  จำหน่าย
BDMS   นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  05/10/2564     5,244,400  22.84  ขาย
BDMS   นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  06/10/2564      360,200  22.80  ขาย
JWD    นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ  08/10/2564     3,666,533  15.00  ซื้อ
                     (นางสาวเสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ)
CFRESH  นาย ไพโรจน์ ยางทอง       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ  07/10/2564       5,000   4.32  ขาย
                     (นางวาสนา ยางทอง)
CFRESH  นาย สรชัย พิศาลบุตร        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ  07/10/2564      100,000   4.66  ขาย
                     (นางลัดดา พิศาลบุตร)
CMO    นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  07/10/2564    20,000,000   2.00  ขาย
DIMET   นาย เย่า ล่าง จาง        ผู้รายงาน            วอร์แรนท์  07/10/2564      500,000   0.28  ซื้อ
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  07/10/2564       8,000   4.04  ซื้อ
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ         ผู้รายงาน       NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ  06/10/2564      170,000   5.57  ซื้อ
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ         ผู้รายงาน       NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ  08/10/2564      170,000    -  ขาย
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  08/10/2564      170,000    -  ซื้อ
BAFS   หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ  07/10/2564      15,000  28.55  ซื้อ
                     (นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา)
BCP    นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  07/10/2564      60,000  28.00  ซื้อ
BPP    นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  07/10/2564      123,800  17.90  ขาย
BPP    นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  08/10/2564      846,200  17.84  ขาย
BGC    นาย กิตติศักดิ์ โชคลาภทวี      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  08/10/2564      15,000  10.70  ซื้อ
PLANET  นาย วีรศักดิ์ อาทรชัยกุล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  08/10/2564        400   3.58  ซื้อ
PLANET  นาย วีรศักดิ์ อาทรชัยกุล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  08/10/2564        200   3.58  ซื้อ
MORE   นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  07/10/2564    10,000,000   1.59  ซื้อ
MBAX   นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  07/10/2564      20,000   5.15  ซื้อ
MBAX   นาย พิสุทธิ เลิศวิไล        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  07/10/2564      30,000   5.17  ซื้อ
CHG    นาย กำพล พลัสสินทร์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  06/10/2564    10,000,000   3.70  ขาย
CHG    นาย กำพล พลัสสินทร์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  07/10/2564     5,000,000   3.65  ซื้อ
VPO    นาย วิทยา ชวนะนันท์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  07/10/2564      820,000   2.58  ขาย
WAVE   นางสาว แคทลีน มาลีนนท์      ผู้รายงาน            วอร์แรนท์  07/10/2564     1,600,000   0.62  ขาย
SAMCO   นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  07/10/2564      300,000   1.58  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ