UT เตรียมเพิกถอนจากตลาดหุ้นหลัง SUC ทำเทนเดอร์ 38.35 บาท/หุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 25, 2021 10:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ (UT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้วที่ 1/2564 ในวันที่ 25 พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นสามัญออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ

เนื่องจาก บมจ.สหยูเนี่ยน (SUC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 49.88% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท แสดงความประสงค์มายังบริษัทให้เสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น พิจารณาการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยสมัครใจ ผ่านคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่มิได้ถือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป หุ้นสามัญราคาหุ้นละ 38.35 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในราคาหุ้นละ 48.15 บาท

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.64 จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบริมสิทธิที่ปรากฎรายชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

อนึ่ง บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวน 45,000.000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 450,000,000 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.37 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุดหุ้นละ 19.30 บาท เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 ขณะที่มีหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่สที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 150,000,000 ล้านบาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ