NV เคาะราคาขาย IPO 150 ล้านหุ้นที่ 6.90 บาท/หุ้น เปิดจอง 15-17 ธ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday December 13, 2021 12:36 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.โนวา ออร์แกนิค (NV) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น ที่ 6.90 บาท/หุ้น จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เปิดให้จองซื้อในช่วงวันที่ 15-17 ธ.ค. 64 โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมี บล.โกลเบล็ก เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 6.90 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 8.30 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 450 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.83 บาทต่อหุ้น และคิดเป็น P/E เท่ากับ 11.07 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 600 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.62 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทไม่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขายได้อย่างเหมาะสม บริษัทจึงได้เลือก บจ.ในหมวดบริการและสินค้าอุปโภคบริโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัท ได้แก่ บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (MEGA) ซึ่งมีค่า P/E ที่ 25.51 เท่า บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ (APCO) ซึ่งมี P/E ที่ 51.70 เท่า และ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ซึ่งมีค่า P/E ที่ 123.07 เท่า โดยอัตราดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยของในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.-2 ธ.ค.64 คิดเป็นวันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ จำนวน 60 วัน

NV จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ 500 ล้านบาท, ปรับปรุงโรงงานเดิมเพื่อการผลิตสินค้าประเภทสมุนไพรและโรงงานสกัดสารสำคัญ 35 ล้านบาท, ปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ 50 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ 404.12 ล้าบาท

ทั้งนี้ NV ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) ที่มีส่วนประกอบหลักมาจากวัตถุดิบที่หลากหลาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เอง และธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (OEM) โดยบริษัทจะให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ