บอร์ด CTW อนุมัติปันผล 0.50 บ./หุ้น จ่าย 20 พ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 17, 2008 13:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

          ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล (CWT) มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ซึ่งมียอดกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 308.57 ล้านบาท โดยจัดสรรเงินกำไร ดังนี้ ทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 198.95 ล้านบาท และกำหนดให้จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น. พร้อมกับกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อให้ผู้มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมครั้งนี้จะแล้วเสร็จ
พร้อมทั้ง อนุมัติการทำรายการระหว่างกันและต่ออายุสัญญาบริหารจัดการกับบริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัด (SFO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และได้ทำสัญญารับความช่วยเหลือทางการด้านบริหารจัดการจากบริษัท แปซิฟิคอิเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (PEWC) ซึ่งเป็นบริษัทแม่โดยอ้อมของบริษัท ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และไม่มีเงื่อนไขในการค้าทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
สัญญาบริหารจัดการระหว่าง CTW กับ SFO อายุสัญญา 1 ปี (1 ธันวาคม 2550-30 พฤศจิกายน 2551) CTW ส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษาในด้านการดำเนินงานและการจัดการ(Management)ของ SFO โดย CTW จะได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee Income) อัตราและมูลค่าที่ปรึกษาดังกล่าวเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เชี่ยวชาญและระดับของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีอัตราที่แตกต่างกันตามที่ระบุในสัญญาโดย CTW คิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกเพิ่มร้อยละ 10 สำหรับปี 2550 CTW ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจาก SFOรวมเป็นเงิน 31.14 ล้านบาท
สัญญาบริหารจัดการระหว่าง CTW กับบริษัทแปซิฟิค อิเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (PEWC) อายุสัญญา 1 ปี (1 กรกฎาคม 2550-30 มิถุนายน 2551) CTW ทำสัญญารับความช่วยเหลือทางการด้านบริหารจัดการจาก PEWC ซึ่งเป็นบริษัทแม่โดยอ้อมของบริษัทฯ ในปี 2550 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่ PEWC จำนวน 2.19 ล้านบาท

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ