ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 5 พ.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 6, 2022 07:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*                ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                       หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
BLAND  นาย ซุยพาง กาญจนพาสน์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/04/2565    375,000,000    -  รับโอน
BTS   นาย คีรี กาญจนพาสน์       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส        วอร์แรนท์ 03/05/2565    11,161,300   0.32  ขาย
                   หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                   บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                   เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                   และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                   (บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด)
KOOL   นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 03/05/2565     1,000,000   0.80  ซื้อ
EMC   นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 05/05/2565    15,000,000   0.21  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ