(เพิ่มเติม) บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม ยื่นไฟลิ่งขาย IPO เข้าเทรด SET

ข่าวหุ้น-การเงิน Saturday May 14, 2022 10:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

(เพิ่มเติม) บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม ยื่นไฟลิ่งขาย IPO เข้าเทรด SET

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) หรือ Z ยื่นแบบคำขอเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อนำไปใช้ขยายการให้เงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance), เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ในประเทศไทย ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการเฉพาะ 2 ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ บัญชีเงินฝากล่วงหน้า (Cash Balance Account) และ บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance Account) แต่บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักเนื่องจากความพร้อมด้านประสบการณ์ และ แหล่งเงินทุน นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการถ่ายทอดหลักการและองค์ความรู้มาจากประเทศญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ร่วมกับปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค และปัจจัยเชิงคุณภาพของหลักทรัพย์มาปรับใช้ในการประเมิน และ คัดเลือกหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ และ/หรือ นำมาวางเป็นหลักประกันในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ และ/หรือ นำมาวางเป็นหลักประกันจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วบริษัทยังดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) เพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันบล. จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,880 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 720 ล้านบาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 9.60 บาทบริษัทจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การยื่นไฟลิ่งในครั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงความพร้อม เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และ สถาบันการเงิน มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและการขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท และช่วยพัฒนาให้บริษัทมุ่งสู่เป้าหมายการขยายธุรกิจ รวมถึงสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวอีกด้วย

"Z จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อการขยายการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) และ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโตการดำเนินธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อีกด้วย" นายสุริยา กล่าว

นายประกฤต ธัญวลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Z กล่าวว่า บล. จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท GMO Internet Inc. (GMO Internet) ผ่านทางการถือหุ้นของ GMO Financial Holdings Inc. (GMOFHD) ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Tokyo Stock Exchange: TSE) โดยบริษัทในกลุ่ม GMO Internet มีการดำเนินธุรกิจครอบคลุมในหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GMOFHD โดยดำเนินธุรกิจในการถือหุ้นในธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ครอบคลุมการให้บริการ 4 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศไทย

"จากความพร้อมด้านประสบการณ์ และ แหล่งเงินทุน นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการถ่ายทอดหลักการและองค์ความรู้มาจากประเทศญี่ปุ่น โดยนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค และ ปัจจัยเชิงคุณภาพของหลักทรัพย์มาปรับใช้ในการประเมินและคัดเลือกหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ และ/หรือ นำมาวางเป็นหลักประกันในบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ และ/หรือ นำมาวางหลักประกันเป็นจำนวนมาก"

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ