ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 มิ.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 27, 2022 08:25 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

พฤษภาคม 2565
 30 พ.ค.-04 ก.ค.   TNL    เสนอซื้อ     39,903,080 หุ้น หุ้นละ 21.10 บาท

มิถุนายน 2565
 08 มิ.ย.-12 ก.ค.   NBC    เสนอซื้อ     321,055,845 หุ้น หุ้นละ 1.30 บาท

มิถุนายน 2565
 27 มิ.ย.       IRCP   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  2,380,952 หุ้น
            JCK    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  19,762,845 หุ้น
            JCKH   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  11,904,761 หุ้น
            PPPM   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  7,424,674,374 หุ้น
            SDC    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  15,432,098 หุ้น
            STOWER  หลักทรัพย์เพิ่มทุน  10,001,924,804 หุ้น
 28 มิ.ย.       CWT    XW       1 : 600

สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

            CWT    XB       3,151.00 : 1.00 @ 1,000.00 บาท หุ้นกู้แปลงสภาพ
            BRRGIF  ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 8.30 บาท เป็นหุ้นละ 7.90 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

            KC    ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.70 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น

 29 มิ.ย.       META   XW       21 : 5

กรกฎาคม 2565
 04 ก.ค.       LHSC   XD       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF   XD       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 ก.ค.       GSC    XR       1 : 1 @ 3.06 บาท (จองซื้อ 1 - 5 ส.ค. 2565)
            GSC    XW       2 : 1
 11 ก.ค.       STANLY  XD       หุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ECL    XW       3 : 1
 12 ก.ค.       7UP-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย  -

MILL-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 14 ก.ค.       7UP-W4  XE       1 : 1 @ 2.25 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 2565)
 20 ก.ค.       AEONTS  จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.65 บาท (รอบ 1 ก.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHSC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ก.ค.       VGI    XD       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ก.ค.       STANLY  จ่ายปันผล     หุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

สิงหาคม 2565
 01 ส.ค.       EPG    XD       หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 03 ส.ค.       BLAND   XD       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BTS    XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KYE    XD       หุ้นละ 8.55 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMW    XD       หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 04 ส.ค.       MACO   XW       4 : 1
            SABUY   XW       5 : 2
 05 ส.ค.       PTL    XD       หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 09 ส.ค.       7UP-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 10 ส.ค.       LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 ส.ค.       3K-BAT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 18 ส.ค.       TR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 19 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSTH   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            VGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ส.ค.       BLAND   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KYE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 8.55 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ส.ค.       BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 25 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.65 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

กันยายน 2565
 01 ก.ย.       SABUY   XW       5 : 2

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ