ทริสฯ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ 8 พันลบ. STA ที่ระดับ A แนวโน้ม Stable

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday July 8, 2022 15:46 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) ที่ระดับ "A" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 8 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "A" ด้วย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ไปใช้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและใช้เป็นเงินลงทุนตามแผนงาน

รายได้จากการดำเนินงานรวมของบริษัทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 หดตัวลง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากรายได้จากธุรกิจถุงมือยางของบริษัทปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจยางธรรมชาติ ยังสามารถทดแทนสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถุงมือยางที่ลดลงได้บางส่วน

ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (รวมกำไรหรือขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ราคายาง) หดตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 16.6% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 เมื่อเทียบกับระดับ 39.5% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงที่ลดลง ในขณะเดียวกัน กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในไตรมาสแรกของปี 2565 ลดลง 74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอยู่ที่ระดับ 3.1 พันล้านบาทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 เมื่อเทียบกับระดับ 1.21 หมื่นล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี 2564

ในการนี้ บริษัทรายงานผลกำไรสุทธิที่จำนวน 2 พันล้านบาทในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 1 หมื่นล้านบาท

ณ เดือนมีนาคม 2565 อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 24.2% อันเนื่องมาจากความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการลงทุนด้านสินค้าคงคลังและใช้ชำระหนี้เงินกู้ยืมระยาวที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานของทริสเรทติ้ง คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทจะอยู่ที่ 27%-31% ในช่วงปี 2565-2567

ทริสเรทติ้ง คาดว่า บริษัทจะมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทมีภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระจำนวน 2.7-4.4 พันล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2565-2567 ในการนี้ ทริสเรทติ้งประมาณการว่า EBITDA ของบริษัทจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.2-1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 บริษัทมีเงินสดในมือและเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 2.11 หมื่นล้านบาทและมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกกว่า 2 หมื่นล้านบาท

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและอุปสงค์ถุงมือยางที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ดีขึ้น

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตยังคงมีจำกัดในระยะใกล้หลังจากการเพิ่มอันดับเครดิตเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การปรับลดอันดับเครดิตสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผลการดำเนินงานของบริษัทอ่อนแอลงอย่างมีสาระสำคัญเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องจนส่งผลทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่สูงเกินกว่าระดับ 3 เท่าและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปีเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ การลงทุนที่ใช้เงินกู้จำนวนมากซึ่งจะทำให้งบการเงินและกระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องก็อาจส่งผลต่อการปรับลดอันดับเครดิตด้วยเช่นกัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ