ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 3 ส.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 4, 2022 07:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*                 ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา  วิธีการได้มา/
                                           หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
JCK   นาย อภิชัย เตชะอุบล         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 01/08/2565   1,080,000  0.40  ขาย
JCK   นาย อภิชัย เตชะอุบล         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา         หุ้นสามัญ 01/08/2565    208,000  0.40  ขาย
                      (นางชลิดา เตชะอุบล)
KSL   นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 25/07/2565    263,700  3.52  ซื้อ
KSL   นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 26/07/2565    102,600  3.52  ซื้อ
KSL   นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 01/08/2565    403,700  3.55  ซื้อ
KSL   นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 02/08/2565    230,000  3.56  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ