ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 7 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 8, 2022 07:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*             ประเภท วันที่ได้มา/         จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                       หลักทรัพย์ จำหน่าย                   จำหน่าย
CCET   นาย เว่ย จ้าว หวัง         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       233,000   2.40  ขาย
JMART   นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       326,300  51.50  ซื้อ
SICT   นาย อภินันท์ ธนชยานนท์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565       300,000   8.97  ขาย
SAPPE   นาย อเนก ลาภสุขสถิต        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       50,000  46.00  ขาย
SA    นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       185,000   8.91  ซื้อ
DMT    นาย สมบัติ พานิชชีวะ         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       50,000  10.50  ซื้อ
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       43,000   3.95  ซื้อ
TIGER   นาง ปิยาพร โสภิตลี้วัฒนานนท์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565       175,000   2.50  ขาย
PROEN   นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 01/09/2565     11,280,000   7.00  ขาย
PROUD   นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565       107,900   2.16  ขาย
PROUD   นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       550,000   2.23  ขาย
VRANDA  นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565       20,000   7.00  ขาย
STGT   นาย วีรกร อ่องสกุล         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 01/09/2565        3,000  13.90  ซื้อ
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       60,000  21.25  ซื้อ
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 05/09/2565       100,000  19.40  ซื้อ
                      (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       150,000  19.30  ซื้อ
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 06/09/2565       412,500  19.29  ซื้อ
                      (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565       100,000  19.40  ซื้อ
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 06/09/2565       150,000  19.30  ซื้อ
                      (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       412,500  19.29  ซื้อ
SABUY   นาย สันติธร บุญเจือ         ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 05/09/2565       25,600  16.18  ขาย
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 11/08/2565       40,000   4.69  ซื้อ
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 29/08/2565       24,300   4.72  ซื้อ
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 31/08/2565       55,700   4.72  ซื้อ
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 02/09/2565       30,000   4.72  ซื้อ
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565       40,000   4.72  ซื้อ
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565       40,000   4.72  ซื้อ
                                                       Revoked
                                                     by Reporter
RCL    นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       10,000  32.25  ซื้อ
RBF    นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       19,000  13.61  ซื้อ
EKH    นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       15,000   7.40  ซื้อ
SC    นาย ประยงค์ยุทธ อิทธิรัตน์ชัย      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       50,000   3.74  ขาย
SISB   นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565        5,000  14.40  ขาย
SISB   นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565        3,000  14.80  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ