ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 12 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 13, 2022 07:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*  ประเภท    วันที่ได้มา/        จำนวน     ราคา  วิธีการได้มา/
                         หลักทรัพย์    จำหน่าย                    จำหน่าย
CCET   นาย เว่ย จ้าว หวัง       ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565      18,400     2.44  ขาย
SICT   นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท      ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    07/09/2565      200,000    10.20  ขาย
SICT   นาย อภินันท์ ธนชยานนท์      ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    07/09/2565      200,000    10.00  ขาย
SICT   นาย อภิเนตร อูนากูล       ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    07/09/2565      300,000     9.72  ขาย
SICT   นาย อภิเนตร อูนากูล       ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    08/09/2565      100,000     9.76  ขาย
CPT   นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ     ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565      100,000     0.82  ซื้อ
SIMAT  นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย      ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565      50,000     2.82  ซื้อ
DMT   นาย สมบัติ พานิชชีวะ       ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    08/09/2565      50,000    10.50  ซื้อ
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    08/09/2565      10,000     3.98  ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์        ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565      254,200     1.73  ซื้อ
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์       ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    07/09/2565      726,800     8.05  ซื้อ
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์       ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    07/09/2565      726,900     8.11  ขาย
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์       ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    08/09/2565      534,700     8.00  ขาย
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    08/09/2565        600     7.18  ซื้อ
TSR   นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร     ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    08/09/2565      10,000     4.48  ซื้อ
TSR   นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร     ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    08/09/2565      20,000     4.50  ซื้อ
TSR   นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร     ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565       5,000     5.05  ซื้อ
TSR   นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร     ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565      10,000     4.98  ขาย
KCC   นางสาว ปณิตตรา อัครวิเนค    ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565      100,000    10.80  ขาย
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา      ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565        500     7.15  ซื้อ
PROEN  นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ      ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565       5,200     3.36  ขาย
                                           Revoked
                                         by Reporter
PROEN  นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ      ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565       5,200     3.36  ขาย
PSH   นาย อุดมศักดิ์ แย้มนุ่น       ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565      10,000    12.80  ซื้อ
UVAN   นาย พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน       ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565      10,000     7.05  ซื้อ
STP   นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรม     ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    07/09/2565       7,000    15.90  ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน   วอร์แรนท์   07/09/2565      250,000     0.50  ขาย
EKH   นาย เมธา วนดิลก        ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    07/09/2565      10,000     7.35  ซื้อ
A5    นาย โชติกร ปัญจทรัพย์      ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    07/09/2565    20,000,000     2.00  ซื้อ
HL    นาง มัทยา พันธุกานนท์      ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565    22,000,000    25.75  ขาย
HL    นาง มัทยา พันธุกานนท์      ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565     7,000,000    25.75  ขาย
HL    นาง อารยา ตันธนสิน       ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565    22,000,000    25.75  ซื้อ
HL    นาย ธัชพล ชลวัฒนสกุล      ผู้รายงาน   หุ้นสามัญ    09/09/2565     7,000,000    25.75  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ