(เพิ่มเติม) ซันเทคสตีลเวิคส์ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 170 ล้านหุ้น-เข้า SET ใช้คืนหนี้-เป็นทุนหมุนเวียน

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 13, 2022 11:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ซันเทคสตีลเวิคส์ (SUNTEC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 170,000,000 หุ้น คิดเป็น 29.82% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขาย IPO ดังนี้

1) จำนวน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นของ บมจ.เพิ่มสินสตีลเวิคส์ (PERM) ซึ่งได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นใน PERM (Pre-Emptive Right)

2) จำนวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ของ PERM

3) จำนวน 114,500,000 หุ้น และหุ้นส่วนที่เหลือจากการจองซื้อเสนอขายตามข้อ 1) และข้อ 2) เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

SUNTEC ดำเนินธุรกิจแปรรูป จำหน่าย ออกแบบผลิตภัณฑ์หลังคาและผนังเมทัลชีทภายใต้แบรนด์ "SUNTECH" รวมถึงการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างหลังคา ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเหล็กม้วนอลูซิงค์ (Galvalume หรือ GL) และเหล็กม้วนเคลือบสี (Pre-painted Steel) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตหลังคาและผนังเมทัลชีท บริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการผลิตแผ่นหลังคาและผนังเมทัลชีทได้หลากหลายรูปแบบตามประเภทของลอน ความหนาของแผ่น โดยมีกำลังการผลิต 300,000 เมตรต่อเดือน

นอกจากนี้ บริษัทยังขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจต้นน้ำ โดยลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสีภายใต้บริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด (EMPOWER) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SUNTEC ถือหุ้น 90.25% มูลค่าการลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท กำลังการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสีที่ 100,000 ตันต่อปี ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารโรงงานสำหรับสายการผลิต (Color Coating Line: CCL) อาคารโกดังเก็บสินค้า ห้องทดลองและวิจัยพัฒนาสินค้า เพื่อรองรับการเคลือบสีและเคลือบลวดลายต่างๆ โรงงานอยู่ระหว่างการทดสอบระบบการผลิตคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในไตรมาส 4/65

ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 570,000,000 บาท และทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 570,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วจำนวน 400,000,000 หุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ก.ค.65 มี PERM ถือหุ้น 399,999,400 หุ้น คิดเป็น 99.9% ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 70.2% ขณะที่ผู้ถือหุ้น PERM ที่ซื้อหุ้น IPO ของ SUNTEC ตาม Pre-Emptive Right จะถือหุ้น 8.96% ภายหลัง IPO ส่วนที่เหลือเป็นกรรมการและผู้บริหารของ PERM 0.8% และประชาชนทั่วไป 20%

ผลประกอบการช่วงปี 62-64 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,510.74 ล้านบาท, 2,470.86 ล้านบาท และ 3,688.54 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่มีกำไรสุทธิ 66.12 ล้านบาท, 60.50 ล้านบาท และ 268.83 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 0.17 บาท, 0.15 บาท และ 0.67 บาท ตามลำดับ

ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 65 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,851.45 ล้านบาท เพียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 1,796.14 ล้านบาท กำไรสุทธิ 20.08 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 196.38 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายโรงงานของบริษัทย่อย ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อขยายโรงงาน

ณ 30 มิ.ย.65 บริษัทมีสินทรัพย์ 2,994 ล้านบาท หนี้สิน 2,353.80 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 640.20 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ