BDMS เซ็น MOU ศิริราช พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการแพทย์ด้านพันธุศาสตร์

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 13, 2022 12:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Genomic Center แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

BDMS เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพทย์จีโนมิกส์ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแพทย์ในการดูแลรักษาสุขภาพคนไทย ด้วยการแพทย์แบบจีโนมิกส์ เพื่อให้ประชาชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ภายใต้โครงการ BDMS Genomic Center ที่ยกระดับขีดความสามารถทางการแพทย์ของไทยให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาแบบเฉพาะบุคคล

ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และทักษะของบุคลากร อีกทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์พันธุศาสตร์ (Genomics Medicine) ตลอดจนความร่วมมือในการจัดการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพี่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการพยาบาลศาสตร์เฉพาะทาง สาขาการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาวงการแพทย์ด้านพันธุศาสตร์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับในวงกว้างเทียบเท่าระดับสากล

ที่ผ่านมา บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) ในเครือ BDMS ในฐานะห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทั้งภายในเครือข่ายและนอกเครือข่ายให้การสนับสนุนทางการแพทย์แก่ธุรกิจโรงพยาบาลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขา อาทิ แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล นักโลจิสติกส์ และนวัตกรรม จับมือกับ บริษัท โนโวยีน เอไอที จำกัด (NovogeneAIT) สิงคโปร์ ก่อตั้ง บริษัท เอ็นเฮลท์ โนโวยีน จีโนมิกส์ จำกัด หรือ NNG (เอ็นเอ็นจี) ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และการรักษาจีโนมิกส์ขึ้น ด้วยเทคโนโลยีอิลลูมินา (Illumina) นวัตกรรมขั้นสูงในการวิเคราะห์หาลำดับดีเอ็นเอ (DNA) และการหาลำดับเพื่อการรักษาโรคที่ใช้อย่างแพร่หลายในห้องปฎิบัติการทางงานวิจัยทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลกมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางพันธุศาสตร์ของประชากรไทย ในการใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการตรวจพันธุกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคล ทั้งในเชิงการป้องกันและการรักษา ตลอดจนสนับสนุนงานด้านการวิจัยและการพัฒนาร่วมกับบริษัทผลิตยาและวัคซีนในอนาคต สำหรับรักษาโรคร้ายแรงต่างๆ และโรคอุบัติใหม่ ให้เหมาะสมกับประชาชนไทยมากที่สุด

สำหรับการแพทย์จีโนมิกส์เป็นนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ ที่ใช้ข้อมูลพันธุกรรมเฉพาะบุคคลร่วมกับข้อมูลทางสุขภาพอื่นๆ มาใช้ในการวินิจฉัย รักษา และทำนายปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตรงจุด แม่นยำ และเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนจะนำมาสู่ต่อยอดสู่ในอุตสาหกรรมการแพทย์ไทยไปสู่การเป็นผู้นำศูนย์กลางอุตสาหกรรม และบริการการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ