ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 14 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 15, 2022 07:48 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*            ประเภท    วันที่ได้มา/       จำนวน  ราคา  วิธีการได้มา/
                                    หลักทรัพย์    จำหน่าย                 จำหน่าย
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565     260,400  7.17  ซื้อ
CPT    นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565     200,000  0.83  ซื้อ
SA    นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565      25,400  8.75  ซื้อ
SIMAT   นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565     100,000  2.73  ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565     200,000  1.72  ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565      5,000  7.10  ซื้อ
TRUBB   นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   วอร์แรนท์    13/09/2565     600,000  0.26  ขาย
                    (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TRU    นาย ทวนชัย มั่นจิต        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565      10,000  7.45  ขาย
TOP    นาย สุรชัย แสงสำราญ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565      8,500  54.00  ซื้อ
                                                     Revoked
                                                   by Reporter
TOP    นาย สุรชัย แสงสำราญ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565      8,500  54.00  ซื้อ
                                                     Revoked
                                                   by Reporter
BIZ    นาย นพดล สันธนะพานิช      ผู้รายงาน             วอร์แรนท์    12/09/2565     200,000  0.80  ขาย
BIZ    นาย นพดล สันธนะพานิช      ผู้รายงาน             วอร์แรนท์    13/09/2565     250,000  0.80  ขาย
BIZ    นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์       ผู้รายงาน             วอร์แรนท์    12/09/2565    1,835,400  0.83  ขาย
BIZ    นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์       ผู้รายงาน             วอร์แรนท์    13/09/2565    1,636,200  0.80  ขาย
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565       500  7.20  ซื้อ
FE    นาย บุญชัย โชควัฒนา       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565      1,000 173.00  ซื้อ
FE    นาย บุญชัย โชควัฒนา       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565      1,000 173.00  ซื้อ
PLUS   นางสาว มณทิรา แซ่เบ๊      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565      90,000  10.20  ขาย
WICE   นาย เอกพล พงศ์สถาพร      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565      10,000  13.00  ซื้อ
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565      20,000  21.00  ซื้อ
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565      20,000  19.20  ซื้อ
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ    13/09/2565      20,000  19.20  ซื้อ
                    (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)
DPAINT  นาย อธิษฐ์ ธนาเดชดำรง     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565      20,000  7.65  ขาย
SIRI   นาย วรเดช ทิมชาติทอง      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565    1,400,000  1.20  ซื้อ
HARN   นาย วิรัฐ สุขชัย         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     533,200  2.12  ขาย
HARN   นาย วิรัฐ สุขชัย         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     385,000  2.12  ขาย
HARN   นาย วิรัฐ สุขชัย         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     241,800  2.16  ขาย
HARN   นาย วิรัฐ สุขชัย         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565     380,600  2.16  ขาย
RCL    นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565      30,000  33.75  ซื้อ
ATP30   นาย ปิยะ เตชากูล        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ    12/09/2565    1,039,400  1.79  ขาย
                    (นางสายสุทธิ์ เตชากูล)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ