ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 20 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 21, 2022 07:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*             ประเภท วันที่ได้มา/         จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์ จำหน่าย                   จำหน่าย
KKP   นาย บรรยง พงษ์พานิช       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       45,000  70.00  ซื้อ
JMART  นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       400,000  51.62  ซื้อ
JMART  นาย เอกชัย สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       400,000  51.62  ซื้อ
JMT   นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565      1,343,600  73.27  ซื้อ
SUPER  นาย จอมทรัพย์ โลจายะ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565     20,500,000   0.75  ซื้อ
SA    นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565        1,000   8.55  ซื้อ
ERW   นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565       50,000   4.14  ขาย
ONEE   นาย อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565      1,000,000  10.97  ขาย
TAPAC  นาย นารุฮิซะ อาเบะ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 15/09/2565      1,000,000   3.21  ขาย
TAPAC  นาย นารุฮิซะ อาเบะ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565      1,000,000   3.21  ขาย
                                                     Revoked
                                                   by Reporter
TPBI   นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       106,700   4.11  ซื้อ
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 16/09/2565       197,500  10.30  ขาย
TEAMG  นาย ศานิต ร่างน้อย        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       30,000  12.46  ขาย
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565        5,000   7.10  ซื้อ
TRU   นาย ทวนชัย มั่นจิต        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       10,000   7.50  ขาย
KSL   นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       56,100   3.84  ซื้อ
BIZ   นาย นพดล สันธนะพานิช      ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 19/09/2565       261,000   0.58  ขาย
BIZ   นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์       ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 19/09/2565      1,419,400   0.58  ขาย
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565        2,000   7.20  ซื้อ
UTP   นาย มงคล มังกรกนก       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       20,000  16.50  ซื้อ
WICE   นาย ประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       50,000  12.10  ซื้อ
STA   นาย กิติชัย สินเจริญกุล       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       20,000  20.30  ซื้อ
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       20,000  19.00  ซื้อ
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 19/09/2565       20,000  19.00  ซื้อ
                    (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)
STI   นาย สิทธิกร กมลวานนท์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 16/09/2565       80,000   4.31  ขาย
STP   นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรม      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565        6,000  16.50  ซื้อ
COLOR  นาย ธเนศพล มงคลรัตน์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 13/09/2565       100,000   1.75  ซื้อ
                    (นางภัทริน มงคลรัตน์)
COLOR  นาย ธเนศพล มงคลรัตน์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 13/09/2565        9,200   1.76  ซื้อ
                    (นางภัทริน มงคลรัตน์)
COLOR  นาย ธเนศพล มงคลรัตน์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 13/09/2565       360,800   1.77  ซื้อ
                    (นางภัทริน มงคลรัตน์)
COLOR  นาย ธเนศพล มงคลรัตน์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 13/09/2565       211,000   0.40  ขาย
                    (นางภัทริน มงคลรัตน์)
COLOR  นาย ธเนศพล มงคลรัตน์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 14/09/2565       214,800   1.74  ซื้อ
                    (นางภัทริน มงคลรัตน์)
SALEE  นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       41,800   1.23  ขาย
SIRI   นาย วรเดช ทิมชาติทอง      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565      1,000,000   1.18  ซื้อ
RCL   นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       50,000  32.70  ซื้อ
STC   นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 16/09/2565       50,000   0.77  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ