ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 23 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 26, 2022 06:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*             ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                  จำหน่าย
KKP   นาย บรรยง พงษ์พานิช        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      155,000  71.42  ซื้อ
ASAP   นางสาว ลัดดา สาทช้อย       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      15,000   3.60  ขาย
SIMAT  นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      40,000   2.42  ซื้อ
ERW   นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      50,000   4.50  ขาย
ONEE   นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      200,000  10.80  ขาย
TEAMG  นาย กิตติพล บุลนิม         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565     1,350,000  13.90  ขาย
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565      250,700  12.00  ขาย
TEAMG  นาย ศานิต ร่างน้อย         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      20,000  13.65  ขาย
TRUBB  นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 22/09/2565      300,000   0.26  ขาย
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TRUBB  นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 22/09/2565      996,700   0.27  ขาย
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TRU   นาย ภัควัฒน์ สุวรรณมาโจ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      55,500   7.80  ขาย
TIGER  นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565     2,000,000   2.00  ขาย
BIZ   นาย นพดล สันธนะพานิช       ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 22/09/2565      205,200   0.50  ขาย
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565       3,000   7.20  ซื้อ
MBAX   นาย พิสุทธิ เลิศวิไล         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      32,600   5.38  ซื้อ
RPH   นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      50,000   6.15  ซื้อ
RPH   นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 22/09/2565      40,000   6.15  ซื้อ
                     (นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์)
SPA   นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565     2,000,000    -  โอน
ACG   นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      200,000   1.89  ซื้อ
ACG   นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      200,000   1.89  ซื้อ
IP    นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      150,000  16.30  ซื้อ
IP    นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565       5,000  16.00  ซื้อ
MFEC   นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      80,000   8.96  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ