(เพิ่มเติม) WEH ออกหุ้นกู้ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.75% ขาย 25-27 ต.ค.เตรียมชิงโซลาร์-พลังงานลม

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 30, 2022 13:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

(เพิ่มเติม) WEH ออกหุ้นกู้ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.75% ขาย 25-27 ต.ค.เตรียมชิงโซลาร์-พลังงานลม

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ครบกหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สารองเพื่อการเสนอขายจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.พาย บล.โกลเบล็ก บล.เอเอสแอล ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.2565

นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WEH เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาลงทุนผ่านบริษัทย่อยเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานลม / พลังงานแสงอาทิตย์ และการลงทุนในสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูงนอกเหนือจากพลังงานลม รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

"บริษัทมีความสนใจในการประมูลขายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามประกาศราขกิจจาฯระเบียบของกกพ. โดยเราจะยื่นข้อเสนอทั้งพลังงานลมและโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เตรียมความพร้อมในด้านพื้นที่ มีการติดตั้งเสาวัดลมในพื้นที่ที่เตรียมไว้แล้ว และเราหวังว่าจะได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าราว 900 เมกะวัตต์

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต โดยไม่จำกัดอยู่ที่พลังงานทดแทน ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการศึกษาความพร้อมในการขยายแผนธุรกิจ ทั้งด้านพลังงาน และธุรกิจอื่นๆ บริษัทจึงต้องเตรียมพร้อมในด้านเครื่องมือทางการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการขยายตัวของบริษัทสร้างการเติบโตในอนาคต" นายณัฐพศิน กล่าว

ขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บล.ดาโอ (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 2565 และคาดว่าสามารถกำหนดวันที่ออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ต.ค.2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ