สิทรอน พาวเวอร์ ยื่นไฟลิ่งเข้า LiVEx ขาย IPO 12 ล้านหุ้นขยายงานก่อนแรลลี่เข้า mai

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday November 28, 2022 18:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สิทรอน เพาเวอร์ (SITRON22) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป 12 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาด LiVE Exchange วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนเพื่อลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ราว 28.94 ล้านบาท ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อต่อยอดธุรกิจ 9.65 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหทุนเวียน 25.73 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนภายในปี 67 เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงให้บริการบำรุงรักษาระบบพลังงานต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง (Self-consumption) เจ้าของโครงการจะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของตนเอง ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการพาณิชย์ โรงพยาบาล โรงเรียน ปั๊มน้ำมัน รวมถึงบ้านเรือนและสถานที่ราชการ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมใช้กระแสไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจในปริมาณมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าค่อนข้างสูง

ทั้งนี้ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงสามารถช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีนโยบายสนับสนุนการประหยัดพลังงานโดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน สำหรับกิจการที่เข้าลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น

2. ผู้พัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการพาณิชย์ อาคาร และบ้านเรือน เพื่อผลิตไฟฟ้า และจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในราคาที่มีส่วนลด

ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการ Royal Can ติดตั้ง Solar Roof 5,000 kWp , โครงการ SEAPAC ติดตั้ง Solar Roof 2,200 kWp, โครงการ PTG ติดตั้ง Solar Roof 1,659 kWp, โครงการ VISTEC ติดตั้ง Solar Roof 1,000 kWp, โครงการ BDMS ติดตั้ง Solar Roof 1,000 kWp, โครงการ Kewpie ติดตั้ง Solar Floating 700 kWp โครงสร้างผู้ถือหุ้น ได้แก่ บริษัท เอ็น-ลาร์จ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้น 40% ภายหลังเสนอขายหุ้นจะลดสัดส่วนเหลือ 33.33% นางสาว ประภารัตน์ ตังควัฒนา ถือหุ้น 16.33% จะลดลงเหลือ 16.33% คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช 12% จะลดลงเหลือ 10% นางสาว อรอุมา สีแสงทอง 10% จะลดเหลือ 8.33% นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ 6.43% จะลดเหลือ 5.33% นาง เสาวลักษณ์ พิเชษฐวณิชย์โชค 4% จะลดเหลือ 3.33% นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์ 4% จะลดเหลือ 3.33% นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร3.62% จะลดเหลือ 3% นาย ศุภอรรถ ตปนียากร 0.4% จะลดเหลือ 0.33%

ผลการดำเนินงานในปี 64 มีรายได้ 352.74 ล้านบาท กำไรสุทธิ 15.44 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 63 มีรายได้ 323.58 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6.69 ล้านบาท ขณะที่ 6 เดือนแรกของปี 65 มีรายได้ 143.73 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1.15 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี 64 ที่มีรายได้ 223.19 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 4.86 ล้านบาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ