ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 30 พ.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 1, 2022 07:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*                ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา  วิธีการได้มา/
                                         หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
KJL    นาย พรชัย ธนทวีโชคไพศาล     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565    25,000  16.30  ซื้อ
KJL    นาย พรชัย ธนทวีโชคไพศาล     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565    25,000  16.30  ขาย
CCET   นาย เซิ่ง สง ซุย         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565    50,000  2.36  ซื้อ
JMT    นาย วงศกร กิตติตระกูลกาล     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565    1,500  66.25  ขาย
CPI    นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565    45,200  3.00  ซื้อ
ZIGA   นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/11/2565  11,082,100  3.91  ขาย
                                                     Revoked
                                                   by Reporter
ZIGA   นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/11/2565  11,082,100  3.91  ขาย
ZIGA   นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 28/11/2565  1,800,000  3.67  ขาย
ZIGA   นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565  1,200,000  3.65  ขาย
SIMAT   นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565    10,000  2.04  ซื้อ
KLINIQ  นาย กรณฤต ทองโสมแก้ว      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/11/2565    20,000  35.00  ขาย
KLINIQ  นาย กรณฤต ทองโสมแก้ว      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 28/11/2565    10,000  37.00  ขาย
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565   200,000  1.60  ซื้อ
TFG    นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 28/11/2565  1,581,100  5.53  ซื้อ
TFG    นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565  1,800,000  5.52  ซื้อ
BRI    นาย พีระพงศ์ จรูญเอก       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ 29/11/2565  1,250,000  9.99  ซื้อ
                     (นาง อารดา จรูญเอก)
BANPU   นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565   300,000  13.00  ขาย
PRAKIT  นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565    6,000  12.75  ซื้อ
PSG    นาย เดวิด แวน ดาว        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส        หุ้นสามัญ 29/11/2565  9,406,600  1.16  ซื้อ
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (PT (SOLE) COMPANY LIMITED)
MTI    นาง นวลพรรณ ล่ำซำ        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/11/2565    11,800 124.40  ซื้อ
KUN    นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส        หุ้นสามัญ 29/11/2565    20,000  2.40  ซื้อ
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท คุณาวลัย จำกัด)
KUN    นาย คุณา เทวอักษร        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส        หุ้นสามัญ 29/11/2565    20,000  2.40  ซื้อ
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท คุณาวลัย จำกัด)
ORI    นาง อารดา จรูญเอก        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565   500,000  10.35  ซื้อ
IP    นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์     ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์ 28/11/2565   200,000  2.21  ขาย
IP    นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565   400,000  14.32  ซื้อ
IP    นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์     ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์ 29/11/2565  1,000,000  2.09  ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 28/11/2565    50,000  4.26  ซื้อ
MCS    นาย พรชัย พิศาลอนุกูลกิจ      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565    1,000  8.75  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ