ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday December 6, 2022 08:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ธันวาคม 2565
 06 ธ.ค.       MTW     หลักทรัพย์ใหม่    337,000,000 หุ้น กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (MAI)
            NATION   XR        1 : 2 @ 0.09 บาท (จองซื้อ 19 ม.ค. - 25 ม.ค. 2566 )
            CTARAF   XN        หุ้นละ 0.1325 บาท
            KPNPF    XN        หุ้นละ 0.0393 บาท
            MJLF    XN        หุ้นละ 0.10 บาท
            CHO     หลักทรัพย์เพิ่มทุน   6,859,755 หุ้น
            IRCP    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   2,967,410 หุ้น
            JCK     หลักทรัพย์เพิ่มทุน   20,618,556 หุ้น
            UREKA    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   24,691,358 หุ้น
            ABPIF    ซื้อขายวันสุดท้าย   -
            DCC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DIF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.160 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.103 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 ธ.ค.       TPIPL    XD        หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            III     XR        15 : 1 @ 12.00 บาท (จองซื้อ 26 - 30 ธ.ค. 2565)
            ABPIF    XN        หุ้นละ 0.5436 บาท
            U      เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์  ชื่อเดิม: บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

U City Public Company Limited

ชื่อใหม่: บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Rabbit Holdings Public Company Limited

ชื่อย่อเดิม: U

ชื่อย่อใหม่: RABBIT

            U-P     เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์  ชื่อย่อเดิม: U-P

ชื่อย่อใหม่: RABBIT-P

            U-W4    เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์  ชื่อย่อเดิม: U-W4

ชื่อย่อใหม่: RABBIT-W4

            ADD     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PROSPECT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2265 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TKN     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAUP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 ธ.ค.       AMA     XD        หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GVREIT   XD        หุ้นละ 0.1911 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            UV     XD        หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CIG     XR        1:2 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 26 ธ.ค. 2565 - 13 ม.ค. 2566)
            BGC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            D      จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EPG     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GUNKUL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            JASIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KTBSTMR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1854 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TASCO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SVH     เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 09 ธ.ค.       OISHI    XD        หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFFIF    XD        หุ้นละ 0.1003 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKI     จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTE     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ICN     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IMPACT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHK     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPH     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRM     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PSL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            RCL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            S11     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SST     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUN     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIPCO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHA     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0669 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            YGG     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.083 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 10 ธ.ค.       ABPIF    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 13 ธ.ค.       AGE     XD        หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HPF     XD        หุ้นละ 0.112 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHHOTEL   XD        หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    XD        หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    XD        หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT    XD        หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNIT2    XD        หุ้นละ 0.0450 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    XD        หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   XD        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            QHHR    XD        หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            AIMCG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2230 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            B-WORK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1771 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SAAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.036 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPI     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUPEREIF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13498 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHABT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1730 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHART    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2553 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 ธ.ค.       AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DMT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FUTUREPF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HANA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PTG     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TNH     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ธ.ค.       BOFFICE   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1716 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IVL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAIR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1894 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 20 ต.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 16 ธ.ค.       ALLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKKCP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 19 ธ.ค.       CPTGF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1660 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2410 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TTLPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.4220 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 20 ธ.ค.       SCN-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย   -
            GAHREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ธ.ค.       SCN-W1   XE        1 : 1 @ 2.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 29 ธ.ค. 2565 - 12 ม.ค. 2566)
 22 ธ.ค.       PACO    XW        5 : 1
            AMA     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPIPL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ธ.ค.       GVREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1911 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 27 ธ.ค.       AGE     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 ธ.ค.       MNIT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNIT2    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0450 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFFIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1003 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 29 ธ.ค.       HPF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.112 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHHOTEL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            QHHR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

มกราคม 2566
 03 ม.ค.       UPA-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย   -
 04 ม.ค.       UPA-W2   XE        1 : 1 @ 0.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 12 - 26 ม.ค. 2566)
 05 ม.ค.       TENCENT80  XD        -
 09 ม.ค.       CHAYO    XD        หุ้นละ 0.001389 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 40 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 14 ม.ค.       SCN-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 26 ม.ค.       CIG     XB        1,000 : 1 @ 1,000 บาท หุ้นกู้แปลงสภาพ
            CHAYO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.001389 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 40 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 28 ม.ค.       UPA-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

กุมภาพันธ์ 2566
 02 ก.พ.       TSC     XD        หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 07 ก.พ.       UV     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 ก.พ.       IRC     XD        หุ้นละ 0.291 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            METCO    XD        หุ้นละ 18.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 10 ก.พ.       FPT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 ก.พ.       METCO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 18.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 28 ก.พ.       IRC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.291 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ