ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 9, 2022 07:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2565

ธันวาคม 2565
 09 ธ.ค.       ITC     หลักทรัพย์ใหม่   3,000,000,000 หุ้น หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (SET)
            OISHI    XD       หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFFIF    XD       หุ้นละ 0.1003 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TNDT    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  10,000,000 หุ้น
            BKI     จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTE     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ICN     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IMPACT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHK     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPH     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRM     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PSL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            RCL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            S11     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SST     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUN     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIPCO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHA     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0669 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            YGG     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.083 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPRIME   ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 8.6935 บาท เป็นหุ้นละ 8.6565 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์

 10 ธ.ค.       ABPIF    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 13 ธ.ค.       AGE     XD       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HPF     XD       หุ้นละ 0.112 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHHOTEL   XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    XD       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    XD       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT    XD       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNIT2    XD       หุ้นละ 0.0450 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    XD       หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            QHHR    XD       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            AIMCG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2230 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            B-WORK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1771 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SAAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.036 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPI     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUPEREIF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13498 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHABT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1730 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHART    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2553 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 ธ.ค.       AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DMT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FUTUREPF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HANA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PTG     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TNH     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ธ.ค.       BOFFICE   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1716 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IVL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAIR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1894 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 20 ต.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 16 ธ.ค.       ALLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKKCP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 19 ธ.ค.       CPTGF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1660 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2410 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TTLPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.4220 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 20 ธ.ค.       SCN-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            GAHREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ธ.ค.       SCN-W1   XE       1 : 1 @ 2.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 29 ธ.ค. 2565 - 12 ม.ค. 2566)
            RICHY-W3  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 22 ธ.ค.       PACO    XW       5 : 1
            RICHY-W3  XE       1 : 1.0625 @ 1.224 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 1 - 15 ม.ค. 2566)
            AMA     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPIPL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ธ.ค.       GVREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1911 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 27 ธ.ค.       AGE     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 ธ.ค.       MNIT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNIT2    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0450 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFFIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1003 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 29 ธ.ค.       HPF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.112 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHHOTEL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            QHHR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

มกราคม 2566
 03 ม.ค.       UPA-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 04 ม.ค.       UPA-W2   XE       1 : 1 @ 0.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 12 - 26 ม.ค. 2566)
 05 ม.ค.       TENCENT80  XD       -
 09 ม.ค.       CHAYO    XD       หุ้นละ 0.001389 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 40 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 14 ม.ค.       SCN-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 17 ม.ค.       RICHY-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 26 ม.ค.       CIG     XB       1,000 : 1 @ 1,000 บาท หุ้นกู้แปลงสภาพ
            CHAYO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.001389 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 40 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 28 ม.ค.       UPA-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

กุมภาพันธ์ 2566
 02 ก.พ.       TSC     XD       หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 07 ก.พ.       UV     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 ก.พ.       IRC     XD       หุ้นละ 0.291 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            METCO    XD       หุ้นละ 18.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 10 ก.พ.       FPT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 ก.พ.       METCO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 18.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 28 ก.พ.       IRC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.291 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ