กลุ่ม BTS ส่ง บ.ร่วมทุน "ทีบีเอ็นฯ" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 25 ล้านหุ้น-เข้า mai

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 9, 2022 13:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น (TBN) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 25 ล้านหุ้น หุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

แผนระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับ Digital Transformation ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ใช้ในการเพิ่มจำนวนบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับจำนวนโครงการและจำนวนบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

TBN มีผู้ถือหุ้นหลัก คือ นายปนายุ ศิริกระจ่าง 31.45% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 23.59% และ Rocket Holdings (HK) Limited ในเครือ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) 25% จะลดเหลือ 18.75% นางสาวนริศรา ลิ้มธนากุล 24.05% จะลดเหลือ 18.04%

บริษัทให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลแบบครบวงจร รวมไปถึงให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นและพัฒนาโซลูชั่นตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ Low-code Development Platform (LCDP) ของ MENDIX เป็นหลักซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็ปไซต์ หรืองานดิจิทัลโซลูชั่นได้รวดเร็ว บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ MENDIX License รายแรกในประเทศไทยปัจจุบันมีเพียงรายเดียว

บริการของ TBN แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

1. งานพัฒนาระบบและงานบริการเกี่ยวเนื่องตามที่ลูกค้าต้องการแบบครบวงจร ได้แก่ งานพัฒนาระบบดิจิทัล (Digital Solution Services) งานสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบ (Technical Support and Maintenance) และงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อยอดจากที่ได้พัฒนาและติดตั้งลงบนระบบของลูกค้า (Technical Consultancy Services) โดยงานพัฒนาระบบและงานบริการเกี่ยวเนื่องเป็นบริการที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ สำหรับระยะเวลาที่ใช้การพัฒนาระบบเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้านั้น ถ้าระบบไม่มีความซับซ้อนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน แต่ถ้าระบบมีความซับซ้อนสูงระยะเวลาจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี ตามข้อกำหนดในสัญญา 2. งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยี คือ

  • การให้ใช้สิทธิ์โปรแกรม MENDIX (MENDIX License) บริษัทได้รับแต่งตั้งจาก Siemens ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย MENDIX อย่างเป็นทางการ (Authorized Reseller) รายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2551
  • การให้บริการคลาวด์ (Cloud Services) ให้เช่าพื้นที่บนคลาวด์จากผู้ให้บริการชั้นนำของโลก เช่น (1) Amazon Web Services (2) MENDIX Cloud รวมถึงผู้ให้บริการชั้นนำในไทย บริษัทฯ มีหน้าที่ออกแบบ Infrastructure ให้เหมาะสมตามจำนวน Users ที่คาดว่าจะเข้ามาใช้งาน การตั้งค่าระบบ (Configuration) รวมไปถึงการให้บริการบริหารจัดงานและบำรุงรักษาหลังจากที่ได้มีการ Implement ระบบให้กับลูกค้าแล้ว (Managed and Maintenance Service) เพื่อให้การทำงานของระบบ Cloud เป็นไปอย่างราบรื่น

บริษัท บ๊อพ จำกัด (BOP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม (High Code) เน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการระบบซอฟต์แวร์ที่ต้องการการปรับแต่งที่สูง การให้บริการทั้ง Low Code และ High Code

ผลประกอบการช่วงปี 62-64 บริษัทมีรายได้ 130.38 ล้านบาท, 215.73 ล้านบาท และ 291.19 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ 45.44 ล้านบาท , 87.61 ล้านบาท และ 84.04 ล้านบาท ส่วนช่วง 9 เดือนแรกของปี 65 มีรายได้ 243.96 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 26.52 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้ 198.12 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 58.70 ล้านบาท

ณ 30 ก.ย.65 มีสินทรัพย์ 256.33 ล้านบาท หนี้สิน 190.16 ล้านบาท และ ส่วนผู้ถือหุ้น 66.18 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ