ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 26 ม.ค. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 27, 2023 07:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*             ประเภท  วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                    หลักทรัพย์  จำหน่าย               จำหน่าย
SVT   นาย บุญชัย โชควัฒนา      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  17/01/2566   220,200   3.44  ขาย
SVT   นาย บุญชัย โชควัฒนา      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  18/01/2566   508,070   3.40  ขาย
SVT   นาย บุญชัย โชควัฒนา      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  19/01/2566    96,800   3.40  ขาย
SVT   นาย บุญชัย โชควัฒนา      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  20/01/2566   409,500   3.40  ขาย
DIMET  นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  26/01/2566   500,000   0.50  ขาย
AIMCG  นาย อมร จุฬาลักษณานุกูล    ผู้รายงาน              หน่วยทรัสต์  23/01/2566    20,000   5.25  ขาย
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  25/01/2566    19,400   7.76  ซื้อ
BRI   นาย พีระพงศ์ จรูญเอก     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ  25/01/2566   907,200  11.22  ซื้อ
                  (นาง อารดา จรูญเอก)
PROEN  นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  24/01/2566   500,000   6.40  ซื้อ
PROEN  นาย นิติธร ดีอำไพ       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  24/01/2566   100,000   6.40  ซื้อ
PROEN  นาย วิศรุต มานูญพล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  24/01/2566   500,000   6.40  ซื้อ
PROEN  นาย วิศรุต มานูญพล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  25/01/2566   500,000   6.25  ซื้อ
PROEN  นาย สมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  24/01/2566   450,000   6.40  ซื้อ
PROEN  นาย สมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  25/01/2566   550,000   6.25  ซื้อ
MTW   นาย กฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  26/01/2566  2,389,200   5.24  ขาย
ORI   นาง อารดา จรูญเอก      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  19/01/2566   300,000  11.90  ซื้อ
ORI   นาง อารดา จรูญเอก      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  20/01/2566   600,000  11.90  ซื้อ
ORI   นาง อารดา จรูญเอก      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  25/01/2566  1,531,400  11.75  ซื้อ
SAF   นาย อมรยศ พานิช       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  23/01/2566   100,000   2.62  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ