ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 31 ม.ค. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday January 31, 2023 08:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566

มกราคม 2566
 06 ม.ค.-09 ก.พ.   THCOM    เสนอซื้อ     645,231,020 หุ้น หุ้นละ 9.92 บาท
 18 ม.ค.-22 มี.ค.   NSI     เสนอซื้อ     13,900,000 หุ้น หุ้นละ 215.00 บาท

มกราคม 2566
 31 ม.ค.       IIG-W1   หลักทรัพย์ใหม่   4,999,928 หน่วย
            BCPG    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  51,781 หุ้น
            SDC     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  47,619,045 หุ้น
            THG     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

กุมภาพันธ์ 2566
 02 ก.พ.       TSC     XD       หุ้นละ 0.6 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 03 ก.พ.       1DIV    XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TDEX    XD       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 ก.พ.       UV     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 ก.พ.       IRC     XD       หุ้นละ 0.291 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            METCO    XD       หุ้นละ 18.00 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPIPP    XD       หุ้นละ 0.09 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 09 ก.พ.       RAM     XD       หุ้นละ 0.3 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCAP    XD       หุ้นละ 0.8 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 10 ก.พ.       BTS     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            FPT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 ก.พ.       DTAC    XD       หุ้นละ 1.22 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            CIG     XB       อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) 1,000 : 1 ราคาจองซื้อ 1000.0 บาท หุ้นกู้แปลงสภาพ
 14 ก.พ.       LPF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2038 บาท (รอบ 01 ก.ย. 2565 - 30 พ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 17 ก.พ.       RABBIT-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 20 ก.พ.       RABBIT-W4  XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 0.012 ราคาแปลงสภาพ 5.067 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 28 ก.พ. 2566 - 14 มี.ค. 2566)

 21 ก.พ.       1DIV    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TDEX    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ก.พ.       JKN     XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 1 ราคาจองซื้อ 3.0 บาท (จองซื้อ 20 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566)
            YGG-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            DTAC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.22 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ก.พ.       YGG-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 12.0 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 03 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566)

            TPIPP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

PACE-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 24 ก.พ.       METCO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 18.00 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.1 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RAM     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.3 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCAP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.8 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SSC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 28 ก.พ.       IRC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.291 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

มีนาคม 2566
 02 มี.ค.       KSL     XD       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 พ.ย. 2564 - 31 ต.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 มี.ค.       RABBIT-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 17 มี.ค.       KSL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 พ.ย. 2564 - 31 ต.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 มี.ค.       YGG-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 31 มี.ค.       COTTO    XD       หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

เมษายน 2566
 04 เม.ย.       SCGP    XD       หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 เม.ย.       SCC     XD       หุ้นละ 2.0 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 เม.ย.       COTTO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 24 เม.ย.       SCGP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 เม.ย.       SCC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.0 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 เม.ย.       TENCENT80  จ่ายปันผล     -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ