ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 20 ก.พ. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 21, 2023 07:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*                 ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา  วิธีการได้มา/
                                         หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
GUNKUL   นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 17/02/2566  12,000,000  4.23  ซื้อ
CWT     นาย วีระพล ไชยธีรัตต์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 17/02/2566  30,000,000  2.52  ขาย
PROSPECT  นาย ธรรมนูญ โล่กันภัย     ผู้รายงาน                  หน่วยทรัสต์ 17/02/2566    17,000  9.70  ซื้อ
PRG     นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 17/02/2566    35,500  11.40  ซื้อ
PTTGC    นาย วริทธิ์ นามวงษ์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 17/02/2566    20,000  48.75  ซื้อ
MACO    นาย เกรียงไกร ศรีคำ     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/02/2566    28,000  0.58  ขาย
GLORY    นาง จิราภรณ์ เล้าเจริญ     ผู้รายงาน                  วอร์แรนท์ 17/02/2566    36,000  2.41  ขาย
SKR     นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 17/02/2566  1,425,000  9.60  ซื้อ
SPA     นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 31/01/2566   170,000  11.75  ซื้อ
SPA     นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 01/02/2566    36,800  11.60  ซื้อ
SPA     นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 06/02/2566   222,200  11.60  ซื้อ
SPA     นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 07/02/2566   260,000  11.50  ซื้อ
SPA     นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 08/02/2566    6,200  11.30  ซื้อ
INSET    นาย วิเชียร เจียกเจิม     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 17/02/2566    80,000  3.65  ขาย
INSET    นาย วิเชียร เจียกเจิม     ผู้รายงาน                  วอร์แรนท์ 17/02/2566    10,000  1.45  ซื้อ
EP     นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/02/2566   300,000  3.99  ซื้อ
ITC     นาย ทวี ตั้งจันสิริ       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 17/02/2566    23,000  31.50  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ