บอร์ด SIMAT ไฟเขียวส่ง "ฮินซิซึ" เข้าตลาด mai พร้อมให้สิทธิ ผถห.จองซื้อ

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 28, 2023 18:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 พิจารณารับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ของ บมจ.ฮินซิซึ (ประเทศไทย) (HST) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึง การจำหน่ายหุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำนวน 7.54% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO ใน คราวเดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำนวนรวมทั้งสิ้น 28.17% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO (แผนการ Spin-off)

โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขาย IPO และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) และการเสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ HSTและบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท ไซแมท เลเบล จำกัด ซึ่ง HST ถือหุ้น 99.99% และ (2) บริษัท ฮินซิตซุ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง HST ถือหุ้น 75.01% เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 28.17% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO รวมจำนวนเสนอขาย 71 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ HST จะเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP) จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 3.17% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO

และ HST จะเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SIMAT เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นของ HST (Pre-emptive Right) จำนวนสูงสุดไม่เกิน 15.47% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO ส่วนหุ้นที่เหลือจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้มีอุปการคุณ และกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของ HST

ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ HST จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ SIMAT ใน HST ลดลงจาก 63% เป็นไม่ต่ำกว่า 42.46% ของทุนชำระแล้วของ HST ภายหลังการ IPO

สำหรับ HST ประกอบธุรกิจ ออกแบบ พัฒนาและผลิตชิ้นงาน ซิลค์สกรีน (Silk Screen) สติ๊กเกอร์ลาเบล (Label) ผลิตภัณฑ์ซัสเพลทหรือปั๊มโลหะ (Sus Plate) และผลิตภัณฑ์ปั๊มตัด หรือไดคัท (Die Cut)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ