B เพิ่มทุนขาย RO 1:6 ที่ 6 สต./หุ้น ระดมทุน 1.2 พันล้านซื้อหุ้นเมกะวัตต์เพิ่ม-รองรับลงทุน

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 13, 2023 11:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี จิสติกส์ (B) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,761.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,245.6 ล้านบาท โดยกำหนดวันผู้ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566

สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งสัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุนออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.เงินเพิ่มทุนสัดส่วน 46% ใช้เพื่อซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวนหุ้นไม่เกิน 4.96 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นเงินมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 570 ล้านบาท 2. เงินเพิ่มทุนลัดส่วน 29% เพื่อขยายกิจการและลงทุนในอนาคต และ3. สัดส่วน25% เพื่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยและชำระหนี้สิน

" กลุ่ม B มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน การขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็ง สร้างความพร้อมรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต" ดร.ปัญญากล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ