Mekha V-WHAUP-Sertis ร่วมเปิดตัว RENEX ลุยธุรกิจแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 15, 2023 15:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

Mekha V-WHAUP-Sertis ร่วมเปิดตัว RENEX ลุยธุรกิจแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน บมจ.ปตท. (PTT) ร่วมในพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท รีเนกซ์ เทคโนโลยี จำกัด" (RENEX TECHNOLOGY) เพื่อดำเนินการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจการให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ (Peer-to-Peer Energy Trading Platform) ระหว่าง บริษัท เมฆา วี จำกัด (Mekha V) บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) และ บริษัท เซอร์ทิส เอไอ เอ็นเนอร์จี จำกัด (Sertis)

Mekha V-WHAUP-Sertis ร่วมเปิดตัว RENEX ลุยธุรกิจแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

RENEX TECHNOLOGY มีเป้าหมายเพื่อดำเนินการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า (Peer-to-Peer) หรือการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ผ่านคนกลาง โดยใช้ระบบ Two-Sided Bidding Algorithm รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการซื้อขายพลังงานให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยกับผู้ใช้พลังงานด้วยเทคโนโลยี Blockchain

นายบุรณิน กล่าวว่า การร่วมทุนในครั้งนี้ เป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์การลงทุนธุรกิจพลังงานใหม่และธุรกิจอื่น ที่นอกเหนือจากพลังงานของ ปตท. โดยได้ส่ง Mekha V ซึ่งเป็น Flagship ด้านธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และดิจิทัล (AI, Robotics & Digitalization) ของกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทั้ง WHAUP และ Sertis ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมพลังงาน

โดย RENEX ถือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายพลังงานหมุนเวียน ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Blockchain ให้สามารถซื้อขายพลังงานหมุนเวียนระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบจริงในนิคมอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ ERC Sandbox เพื่อความพร้อมในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานอนาคต และเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการใช้พลังงานสะอาดและขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) โดยกลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ที่ต้องการพลังงานสีเขียวซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WHAUP กล่าวว่า การร่วมลงทุนในครั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของ WHAUP ในการเดินหน้าลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและลดต้นทุนของพลังงานไฟฟ้า

อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดให้กับกลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ จนนำมาสู่การพัฒนาระบบการซื้อขายไฟฟ้าเสรีแบบไม่มีตัวกลางที่เรียกว่า Peer-to-Peer Energy Trading หรือ แพลตฟอร์ม RENEX เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยใช้เทคโนโลยี AI และ Blockchain มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรม ระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยกับผู้ใช้พลังงาน

"การร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุน รีเนกซ์ เทคโนโลยี ในวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นของ 3 องค์กรชั้นนำที่มีความแข็งแกร่ง และประสิทธิภาพในการบริการจัดการ ของทั้ง เมฆา วี และ ดับบลิวเอชเอ ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WHAUP รวมทั้ง เซอร์ทิส เพื่อยกระดับสู่บริษัทร่วมทุนที่มีความทันสมัย ก้าวไกล ในการร่วมมือพัฒนา ทดสอบ และผลักดันระบบแพลตฟอร์ม RENEX ให้สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์นำไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการชั้นนำในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นผู้ซื้อขายพลังงานบนแพลตฟอร์ม RENEXแล้ว ถึง 54 รายด้วยกัน"
WHAUP เชื่อมั่นว่าแพลตฟอร์ม RENEX จะรองรับการให้บริการกับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ RENEX ยังมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเพื่อรองรับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น คาร์บอนเครดิต และพัฒนาขยายขอบเขตเพื่อรองรับการบริการระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและระบบที่ใหญ่ระดับประเทศได้
นายธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง เซอร์ทิส และบริษัท เซอร์ทิส เอไอ เอ็นเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า การได้ร่วมทุนกับพันธมิตรทั้ง Mekha V และ WHAUP ในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในเป้าหมาย และความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเป็น "The Trusted AI Engine for the World" ที่เปรียบเสมือนเป็นมันสมองสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจการต่าง ๆ ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ และเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อผลักดันและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในระดับประเทศ และยังมีอีกหลายแขนงที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้าไปเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้

เราจึงได้ร่วมมือกับปตท. ในการพัฒนา RENEX ดิจิทัลแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Peer-to-Peer Energy Trading Platform) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเทคโนโลยี blockchain เป็นกุญแจสำคัญพื้นฐานของแพลตฟอร์มนี้ ให้ผู้ใช้งานสามารถทำการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ได้ในราคาและปริมาณที่ต้องการบนแพลตฟอร์มที่มีความเสถียรและปลอดภัย ผ่านระบบการจับคู่ ประมูลราคา และออกบิล โดยได้รับการยืนยันปริมาณไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมด้านพลังงานภายในอุตสาหกรรมพลังงาน และช่วยสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม โดยหวังอย่างยิ่งว่า แพลตฟอร์มนี้นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานแล้ว จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนนโยบายในการใช้พลังงานสะอาดและบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้เกิดขึ้นจริงอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ