ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 28 มี.ค. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 29, 2023 06:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน  ราคา  วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
PROSPECT นางสาว รัชนี มหัตเดชกุล     ผู้รายงาน               หน่วยทรัสต์ 21/03/2566      10,000  9.00  ซื้อ
AIMCG   นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์    ผู้รายงาน               หน่วยทรัสต์ 27/03/2566     164,700  5.20  ขาย
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์        ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 27/03/2566     220,000  1.84  ซื้อ
TRITN   นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 27/03/2566    6,000,000  0.16  ซื้อ
                                                     Revoked
                                                   by Reporter
TRITN   นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 27/03/2566    6,000,000  0.16  ซื้อ
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา      ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 27/03/2566      2,000  7.95  ซื้อ
PROEN   นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 27/03/2566      30,000  5.20  ซื้อ
PEACE   นาย วิฑูร งามบุญอนันต์      ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 27/03/2566      42,000  4.16  ซื้อ
MTC    นาย ประดิษฐ ทองคำ       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 27/03/2566      60,000 34.00  ขาย
AUCT   นาย สุธี สมาธิ         ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 28/03/2566      29,500 10.70  ซื้อ
PORT   นาย วรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 27/03/2566      13,300  1.45  ซื้อ
HTC    นางสาว นพรัตน์ อมรชัยศักดา    ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 28/03/2566      38,500 34.00  ขาย
IVL    นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช      ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 28/03/2566     100,000 35.25  ซื้อ
ECF    นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 16/03/2566      20,000  1.30  ซื้อ
ECF    นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 24/03/2566     130,000  1.41  ซื้อ
                    (นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ)
EKH    นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 27/03/2566      20,000  7.95  ซื้อ
STC    นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 27/03/2566      5,100  0.78  ซื้อ
SISB   นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน    ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 28/03/2566      5,000 29.25  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ