DOD ออกหุ้นกู้อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 7% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 8-10 ส.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 5, 2023 09:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) เตรียมออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี อายุ 1 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 100,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 20,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท รวมจำนวนเสนอขาย ไม่เกิน 120,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 120,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย คือ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค.66


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ