ก.ล.ต.สั่ง CMO ทำ special audit ภายใน 30 วันหลังผู้สอบบัญชีชี้รายการผิดปกติ

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 24, 2023 18:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งการให้บมจ. ซีเอ็มโอ (CMO) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) เกี่ยวกับความผิดปกติของการทำธุรกรรมตามที่ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกต โดยให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ CMO ได้แจ้งประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีจากการตรวจสอบงบการเงินต่อ ก.ล.ต. โดยตรวจพบความผิดปกติของรายการบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเงินทดรองจ่าย การจ่ายค่าที่ปรึกษาโดยยังไม่ได้รับรายงานการให้บริการจากคู่สัญญา และความสมเหตุสมผลของการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติมมูลค่า 65 ล้านบาท จากนิติบุคคลที่มีบุคคลใกล้ชิดของกรรมการ CMO เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการซื้อในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าว

ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 (3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สั่งการให้ CMO จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) เกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยผู้สอบบัญชีของ CMO หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 พร้อมทั้งเปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ