กรีนบอนด์"ไซยะบุรี"ยอดจองล้น ระดมได้ 3.5 พันลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 30, 2023 11:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรีนบอนด์

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด หรือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี (XPCL) บริษัทร่วมในเครือของ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ (CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสกุลเงินบาท (Green Bond) ครั้งที่ 1/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 20, 24 และ 25 ตุลาคมที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างสูง ซึ่งแสดงออกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท รวมถึงเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังสะอาดเพื่อสร้างเสถียรภาพให้ประเทศไทย และช่วยให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนในอนาคต

กรีนบอนด์

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ของ XPCL มีนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจจองหุ้นกู้ดังกล่าว รวมจำนวน 3,500 ล้านบาท โดยเป็นยอดจองในวงเงินที่เปิดจองจำนวน 2,000 ล้านบาท และมียอดจองเพิ่มเติมในส่วนที่สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีก 1,500 ล้านบาท

สำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม ปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.15 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม ปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี และ

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม ปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.55 ต่อปี

โดยหุ้นกู้ของ XPCL เป็นไปตามมาตรฐาน Green Bond Principles 2021 และ ASEAN Green Bond Standards 2018 และได้ผ่านการสอบทานโดยองค์กรรับรองมาตรฐานชั้นนำของโลก DNV ในฐานะผู้สอบทานอิสระ (Independent External Reviewer)

ทั้งนี้หุ้นกู้กรีนบอนด์ของ XPCL ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ BBB+ จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และลดต้นทุนทางการเงิน เพื่อให้สถานะทางการเงินของ XPCL มั่นคงรวมถึงนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนของบริษัทฯ เพื่อนำไปขยายผลการดำเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งสู่ "พลังงานสะอาดสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" ซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป

XPCL เป็นบริษัทร่วมของ CKP ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.5 โดย XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน สปป.ลาว และได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ให้ออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี มีกำลังผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้เกือบทั้งหมดจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีระยะเวลาสัมปทาน 31 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ XPCL ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำได้ประมาณ 7,400 ล้านหน่วยต่อปี (GWh/Year) ซึ่งจัดเป็นพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และเป็นพลังงานสะอาดที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลดการปล่อย CO2 ได้ประมาณ 3.7 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ