ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 29 พ.ย. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday November 30, 2023 06:47 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
KCG   นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566    40,000   9.00 ซื้อ
KCG   นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566    150,000   9.05 ซื้อ
CH    นาย ศักดา ศรีแสงนาม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 16/11/2566    100,000   2.41 ซื้อ
                   (จิราพร ศรีแสงนาม)
CH    นาย ศักดา ศรีแสงนาม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 21/11/2566    50,000   2.42 ซื้อ
                   (จิราพร ศรีแสงนาม)
CH    นาย ศักดา ศรีแสงนาม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 22/11/2566    38,000   2.42 ซื้อ
                   (จิราพร ศรีแสงนาม)                       Revoked
                                                by Reporter
CH    นาย ศักดา ศรีแสงนาม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 22/11/2566    38,000   2.42 ซื้อ
                   (จิราพร ศรีแสงนาม)
CH    นาย ศักดา ศรีแสงนาม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 27/11/2566    40,000   2.40 ซื้อ
                   (จิราพร ศรีแสงนาม)                       Revoked
                                                by Reporter
CH    นาย ศักดา ศรีแสงนาม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 27/11/2566    40,000   2.40 ซื้อ
                   (จิราพร ศรีแสงนาม)                       Revoked
                                                by Reporter
CH    นาย ศักดา ศรีแสงนาม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 27/11/2566    40,000   2.40 ซื้อ
                   (จิราพร ศรีแสงนาม)
CH    นาย ศักดา ศรีแสงนาม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 28/11/2566     6,000   2.40 ซื้อ
                   (จิราพร ศรีแสงนาม)
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566     1,000   9.00 ซื้อ
TNR   นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566    34,400  10.08 ซื้อ
TNR   นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566    35,800  10.25 ซื้อ
PG    นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566     3,000   8.75 ซื้อ
PPS   นาย พงศ์ธร ธาราไชย      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566    928,400   0.39 ซื้อ
MALEE  นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566   3,644,700  10.00 ซื้อ
MICRO  นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/11/2566    30,000   1.96 ซื้อ
UVAN   นาย สันติ สวนยศ        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/11/2566    20,000   8.25 ซื้อ
TTI   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/11/2566      100  24.80 ซื้อ
TTI   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/11/2566      100  24.90 ซื้อ
RT    นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/11/2566    300,000   0.82 ขาย
RT    นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566    200,000   0.85 ซื้อ
RT    นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566    600,000   0.83 ขาย
LEO   นาย ธีระชัย เชมนะสิริ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/11/2566    25,000   4.81 ซื้อ
LEO   นาย ธีระชัย เชมนะสิริ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566     2,000   4.80 ซื้อ
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 28/11/2566    120,000  17.80 ซื้อ
                   (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 28/11/2566    50,000  17.90 ซื้อ
                   (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566    120,000  17.80 ซื้อ
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566    50,000  17.90 ซื้อ
SUTHA  นาย สมชาย จตุรานนท์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 22/11/2566     2,000   2.40 ซื้อ
ORN   นาย ปรีดิกร บูรณุปกรณ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566    500,000   0.96 ซื้อ
IP    นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/11/2566    140,000   8.88 ซื้อ
ALT   นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/11/2566      500   1.66 ซื้อ
ALT   นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/11/2566    10,000   1.67 ซื้อ
ALT   นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/11/2566    20,000   1.68 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ