PROEN ออกหุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.10% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 25-29 ม.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 21, 2023 12:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.10 ต่อปี อายุ 1 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จานวนไม่เกิน 500,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.เอเอสแอล บล.บียอนด์ บล.โกลเบล็ก บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 25-26 และ 29 มกราคม พ.ศ. 2567


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ