PF ออกหุ้นกู้อายุ 1 ปี 9 เดือน-1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 700-7.10% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 6-8 ก.พ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 5, 2024 15:48 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมจำนวนเสนอขาย 2 ชุด ไม่เกิน 1,700,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,700,000,000 บาท

ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกันครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุหุ้นกู้ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,200,000,000 บาท

ชุดที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุหุ้นกู้ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.โกลเบล็ก บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.บลูเบลล์ บล.บียอนด์ บล.พาย บล.สยามเวลธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระยะเวลาจองซื้อ 6-8 ก.พ.

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 ส.ค.66


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ