ตลท.ย้ำเกณฑ์ใหม่กำกับ บจ.-เตืนอผู้ลงทุนเพิ่มความเข้มข้นยกระดับคุณภาพ

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 20, 2024 11:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลท.ย้ำเกณฑ์ใหม่กำกับ บจ.-เตืนอผู้ลงทุนเพิ่มความเข้มข้นยกระดับคุณภาพ
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลท.ทำงานร่วมกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างต่อเนื่องในการศึกษา ทบทวน และปรับปรุงเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ล่าสุด ตลท.ได้ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเข้าจดทะเบียน การดำรงสถานะเป็น บจ. ตลอดจนการเพิกถอน เพื่อเพิ่มคุณภาพ บจ. พร้อมทั้งเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลและการเตือนผู้ลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสถียรภาพให้ตลาดทุนไทย หลังจากการปรับปรุงการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลมากขึ้น ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา
ตลท.ย้ำเกณฑ์ใหม่กำกับ บจ.-เตืนอผู้ลงทุนเพิ่มความเข้มข้นยกระดับคุณภาพ

ครั้งนี้ ตลท.ได้ปรับปรุงเกณฑ์ 4 เรื่อง สำคัญดังนี้ 1. ปรับปรุงคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนทั้ง SET และ mai โดยเพิ่มมูลค่ากำไรและส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทั้งด้านฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียน ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่ 1 ม.ค. 68 เพื่อให้บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามเกณฑ์ใหม่ได้

2. ยกระดับการเตือนผู้ลงทุน โดยเพิ่มเหตุที่จะเตือนผู้ลงทุนด้วยเครื่องหมาย ดังนี้

ตลท.ย้ำเกณฑ์ใหม่กำกับ บจ.-เตืนอผู้ลงทุนเพิ่มความเข้มข้นยกระดับคุณภาพ

2.1 กรณี บจ.มีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน ทั้งกรณีไม่มีธุรกิจ มีขาดทุนต่อเนื่อง หรือผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินหรือตราสารหนี้

2.2 กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

2.3 กรณี บจ.มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ เป็น Cash Company มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือ Free Float ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือไม่จัด Opportunity Day ตามที่กำหนด โดยการเตือนผู้ลงทุนจะแสดงด้วยเครื่องหมายที่แตกต่างกันตามแต่ละเหตุ ซึ่งเครื่องหมายใหม่นี้จะทดแทนเครื่องหมาย C (Caution) ในปัจจุบันด้วย

3. เพิ่มเหตุเพิกถอนกรณี บจ.ไม่มีธุรกิจต่อเนื่องหลายปี หรือไม่สามารถแก้ไข Free Float ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่า บจ.มีคุณภาพเหมาะสม

4. เพิ่มความเข้มข้นในการพิจารณาคุณสมบัติบริษัทที่เข้าจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor Listing) และกรณีย้ายกลับมาซื้อขายหลังแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอน (Resume Trading) ให้เทียบเท่ากับการเข้าจดทะเบียนใหม่ (New Listing) เพื่อให้ บจ.มีคุณภาพใกล้เคียงกัน

โดยการปรับปรุงในข้อ 2-4 จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 67 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ