TEAMG กางแผนใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งเป้าโกยงานใหม่รับงบภาครัฐ เปิดทาง DITTO ถือหุ้นเพิ่ม

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 27, 2024 11:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) กล่าวว่า สำหรับปี 67 บริษัทมุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG ในการทำธุรกิจ มุ่งเพิ่มผลตอบแทนจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกับธุรกิจที่ปรึกษาในระยะเวลา 3-5 ปี และมุ่งสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และลดต้นทุนในโครงการจากการใช้บุคลากรที่น้อยลง

ในส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษา หลังจากที่ พ.ร.บ. งบประมาณจะมีผลบังคับใช้ราวเดือนเมษายนนี้ คาดว่าจะส่งผลให้มีโครงการก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับงานให้กับบริษัทด้วย

ในส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง งาน EPC ขนาดใหญ่ 2 โครงการคือ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1และโครงการพิพิธภัณฑ์เพื่อองค์ความรู้ไม้มีค่าระยะที่ 2 ที่รับงานในปี 66 จะสามารถรับรู้รายได้มากขึ้นในปี 67 และธุรกิจจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองกับ สมอ.และ อบก.เพื่อขยายการให้บริการด้านทวนสอบและรับรองก๊าซเรือนกระจก ระดับองค์กร (CFO) และระดับโครงการ (T-VER) คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีนี้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าไปลงทุนในหุ้นของ NETBAY ซึ่งทำธุรกิจด้าน Digital Business Technology Platform ในสัดส่วน 6% มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อนำศักยภาพและความรู้ความสามารถของแต่ละบริษัทมาใช้เพื่อให้เกิด Synergy เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ในราคา 4.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 322,000,000 บาทเพื่อเสนอให้บุคคลจำกัดจำนวน 11 ราย โดยมีบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เข้ามาลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 38,000,000 หุ้น สัดส่วน 4.28% วงเงิน 174.80 ล้านบาท และผู้ลงทุนรายอื่นๆ อีก 10 ราย

"การที่ DITTO ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆทั้งการบริหารจัดการข้อมูล ระบบป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้ามาลงทุนนั้น บริษัทคาดว่าการร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทได้ อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ และมีความมั่นคงในระยะยาว อันนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย" นายอภิชาติ กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานปี 66 กลุ่มบริษัททีมฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,685.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 65 จำนวน 45.83 ล้านบาท คิดเป็น 2.8% โดยมีกำไรสุทธิ 129.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.21 ล้านบาท หรือ 25.4% จากปี 65 ทำให้อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากอัตรา 6.3% ในปี 65 เพิ่มเป็น 7.7% ในปี 66 จากการที่บริษัทสามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ