GULF จ่อออกหุ้นกู้ 5 ชุด อายุ 3-10 ปี เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ 27-29 มี.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 1, 2024 13:52 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เตรียมออกหุ้นกู้ 5 ชุด

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 5 ปี

ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อายุ 7 ปี

ชุดที่ 4 ครบกeหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อายุ 10 ปี

ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ราว 3.35-3.45% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ ชุดที่ 2 หุ้นกู้ ชุดที่ 3 และ หุ้นกู้ชุดที่ 4 ให้แก่ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ส่วนชุดที่ 5 ให้เฉพาะแก่ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" (ยกเว้นสหกรณ์) จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10 หน่วย หรือ 10,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน) หรือ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่) หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี บล.เกียรตินาคินภัทร ส่วนผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ : สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2567


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ