PSH รีแบรนด์ "เทพธารินทร์" สู่ "วิมุต-เทพธารินทร์" ชูความเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการแพทย์ระดับสากล

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday April 5, 2024 09:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

PSH รีแบรนด์

นพ.พิชิต กังวลกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด กล่าวว่า โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง ได้เข้าถือหุ้นในโรงพยาบาลเทพธารินทร์ 51% ตั้งแต่ปี 64 และในโอกาสที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ครบรอบ 39 ปีเมื่อเดือน ก.พ. 67 จึงใช้โอกาสนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลวิมุต?เทพธารินทร์ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานที่สอดคล้องไปกับอีโคซิสเต็มของเครือพฤกษา

"นับเป็นจิกซอว์สำคัญที่จะทำให้แพลตฟอร์มสุขภาพของกลุ่มวิมุตมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งที่ผ่านมา เราได้เคยประกาศถึงแผนการสร้างศูนย์การรักษาที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นการวางรากฐานไปสู่การขยายธุรกิจของโรงพยาบาลเฉพาะทางอื่นๆในกลุ่มวิมุตต่อไป"

การดำเนินงานของกลุ่มวิมุตเป็นไปตามจุดมุ่งหมายขององค์กรตามกรอบแนวคิด "อยู่ดี มีสุข" ของ PSH ที่ต้องการส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทย และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถตอบแนวคิดดังกล่าว วิมุตจึงไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงโรงพยาบาล แต่มีการยกระดับสู่แพลตฟอร์มด้านสุขภาพ (Trusted Healthcare Platform) ที่ผสานความชำนาญการเฉพาะโรคเข้ากับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์แบบไร้รอยต่อ อาทิ โรงพยาบาลวิมุต คลินิกบ้านหมอวิมุต ศูนย์ฟื้นฟูที่ให้บริการเนิร์สซิ่งโฮม บริการดูแลรายวัน กายภาพบำบัด ตลอดจนการให้บริการถึงที่พักอาศัย โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Digital Health Technology) เข้ามาสนับสนุน เช่น วิมุตแอปพลิเคชัน บริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางออนไลน์ (Telemedicine) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

ด้านเทพธารินทร์นับเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำด้านโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากลมาอย่างยาวนาน เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคเบาหวาน และแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองเฉพาะโรคไทรอยด์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และยังได้รับคัดเลือกให้เป็น Diabetes Excellence Center ของ World Diabetes Foundation ประเทศเดนมาร์ก เพื่อฝึกบุคลากรทางการแพทย์จากนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับงานด้านวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่และปรับกระบวนการให้บริการอยู่เสมอ

ดังนั้น การนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาผนึกกันภายใต้แบรนด์ใหม่ "โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์" จะเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยและเครือข่ายของกลุ่มวิมุต ผสานเข้ากับแนวทางการรักษาและการต่อยอดองค์ความรู้ของเทพธารินทร์ เพื่อร่วมกันชูความเป็นเลิศทางการแพทย์และยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ กล่าวว่า เทพธารินทร์มีความชำนาญในการรักษาโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมานานกว่า 39 ปี อีกทั้งยังสามารถรักษาโรคเฉพาะทางอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน โดยในหลายสาขามีแพทย์เฉพาะทางระดับแนวหน้าของประเทศ อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ทันตกรรม ซึ่งการผสานการดำเนินงานร่วมกันภายใต้กลุ่มวิมุตในครั้งนี้จะทำให้โรงพยาบาลวิมุต ? เทพธารินทร์ มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ด้วยการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการรักษาโรคซับซ้อน สามารถพัฒนาระบบในการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วย และพร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่เป็นต้นแบบของการดูแลสุขภาพ ออกแบบการรักษาและดูแลด้วยความเข้าใจ ใส่ใจ ห่วงใยผู้คน เพื่อการดูแลสุขภาพที่ราบรื่น ไร้รอยต่อ ทั้งในโรงพยาบาลและชีวิตประจำวัน

ความแข็งแกร่งของ วิมุต-เทพธารินทร์ ทำให้เราได้ก้าวเป็นต้นแบบด้านการแพทย์ที่ครอบคลุมในหลายด้าน ได้แก่ 1. การคิดค้นและเป็นต้นแบบแนวทางการรักษา วิมุต?เทพธารินทร์ ให้การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือ Multidisciplinary Team ซึ่งเป็นทีมเฉพาะทางที่สร้างมาตรฐานการดูแลรักษามาเกือบ 40 ปี ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล ประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทาง สหสาขาวิชาชีพผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน (Diabetes Educator) ที่ผ่านการรับรอง Certified Diabetes Educator โดยสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตความรู้ งานวิจัย และฝึกฝนบุคลากรทางการแพทย์

2. การดูแลแบบไร้รอยต่อ มีระบบการดูแลแบบแพทย์ประจำตัว หรือ primary doctor เป็นศูนย์กลางประสานงานกับแพทย์หลากหลายสาขาที่ให้การดูแล อธิบายทางเลือกการรักษา ร่วมกับผู้ป่วยและญาติเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน ทำให้สามารถวิเคราะห์อาการได้ตรงจุด เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการรับบริการ พร้อมเชื่อมต่อข้อมูลตลอดการรักษา 3. การส่งเสริมให้ผู้คนดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพียงแค่การรักษา แต่ส่งเสริมให้มีการป้องกันโดยเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลตนเองได้ และลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และ 4. การดูแลคนในครอบครัวและคนรอบข้างผู้ป่วย มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลสำหรับครอบครัวของผู้ป่วย ทั้งวีธีการดูแล การปรับพฤติกรรม รวมทั้งการป้องกันและตรวจคัดกรองโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เพื่อให้ทั้งครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล

ความร่วมมือกับกลุ่มวิมุตและการดำเนินงานภายใต้เครือ PSH จะมีส่วนช่วยผลักดันให้โรงพยาบาลวิมุต - เทพธารินทร์ ได้ขยายบริการไปถึงกลุ่มลูกบ้านพฤกษาผ่านการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทางโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ โดยเฉพาะที่เป็นวัยทำงาน โดยการขยายบริการครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การดูแลรักษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเดินหน้าสร้างการตระหนักรู้ ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องสุขภาพ ตั้งแต่การป้องกัน การดูแลตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ Lifestyle for Disease Prevention หรือ สมดุลชีวี ด้วยวิถีพอเพียง และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ PSH ที่ต้องการส่งมอบความ "อยู่ดี มีสุข" ให้กับทุกคน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ