ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศเพิ่มเติมความรู้-ประสบการณ์ในองค์คณะบอร์ดตลท.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday April 23, 2024 15:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการเพิ่มประเภทความรู้และประสบการณ์ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เพื่อให้องค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์และเชิงธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักการในการเพิ่มประเภทความรู้และประสบการณ์ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถเพิ่มเติมประเภทของความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2567 นั้น

ปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวและได้นำมาปรับปรุงหลักการให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นแล้ว และได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1) การเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์อีก 2 ด้าน ได้แก่

1.1) สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance)

1.2) การติดตามดูแลการซื้อขายในตลาดการเงินหรือตลาดทุน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือการบังคับใช้กฎหมาย (Surveillance/Regulatory experience)

2) การเพิ่มความยืดหยุ่นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถเพิ่มเติมประเภทของความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=984 และระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th/ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: natdanai@sec.or.th หรือ korakot@sec.or.th จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ