ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 23 เม.ย. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 24, 2024 06:36 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*            ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
SUPER   นาย จอมทรัพย์ โลจายะ       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 22/04/2567   100,000   0.30 ซื้อ
BAREIT  นาย ดนุสรณ์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์      ผู้รายงาน            หน่วยทรัสต์ 19/04/2567    10,000   9.90 ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 22/04/2567    3,000   9.90 ซื้อ
TRITN   นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 22/04/2567  4,000,000   0.14 ซื้อ
                     (นาย ภสุ วชิรพงศ์)
NOBLE   นาย ธงชัย บุศราพันธ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 22/04/2567  1,539,000    - รับโอน
                     (นุ่น ทวีศรี)
BKD    นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 22/04/2567   253,800   1.30 ซื้อ
MTC    นาย ศึกษิต พัชรชัย         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 19/04/2567   100,000  42.00 ขาย
LPH    นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 22/04/2567    10,000   4.66 ซื้อ
LHK    นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 22/04/2567  7,900,000    - โอน
LHK    นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 22/04/2567  7,900,000    - โอน
SUC    นางสาว ภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 19/04/2567    10,000  29.50 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 22/04/2567    14,600   2.62 ซื้อ
ASIAN   นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 22/04/2567    5,000   6.85 ซื้อ
ASIAN   นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 22/04/2567    5,000   6.85 ขาย
STC    นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 22/04/2567    10,000   0.63 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ