ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 6 พ.ค. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday May 7, 2024 06:22 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร         ความสัมพันธ์*            ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
TACC   นาง สุวีรยา อังศวานนท์    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 30/04/2567    20,000  5.20 ขาย
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 30/04/2567   603,300  5.30 ขาย
BKD    นาง ธนนันท์ ซาโต      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 30/04/2567    67,300  1.27 ซื้อ
BKD    นาง ธนนันท์ ซาโต      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 02/05/2567    1,000  1.27 ซื้อ
PLE    นาย เมธัส ศรีสุชาต      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 25/04/2567   500,000  0.51 ขาย
PLE    นาย เมธัส ศรีสุชาต      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 26/04/2567   500,000  0.51 ขาย
SBNEXT  นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    หุ้นสามัญ 10/04/2567   100,000  0.62 ขาย
                  หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                  เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                  และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                  (บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด)
SBNEXT  นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    วอร์แรนท์ 03/05/2567  5,000,000  0.07 ขาย
                  หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                  เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                  และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                  (บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด)
AMR    นาย ณัฏฐชัย ศิริโก      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 03/05/2567    4,400  1.18 ซื้อ
                  (นางสัจจมณี ศิริโก)
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 26/04/2567  4,000,000  4.20 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ