ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 16 พ.ค. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 17, 2024 07:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*          ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                 หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
KCG   นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/05/2567      50,000   10.67 ขาย
SELIC  นางสาว มัลลิกา ธนทวีรัตน์     ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 16/05/2567      50,000   2.94 ขาย
SUPER  นาย จอมทรัพย์ โลจายะ      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 14/05/2567      100,000   0.31 ซื้อ
BKD   นาง ธนนันท์ ซาโต        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/05/2567      250,000   1.25 ซื้อ
BKD   นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ    ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/05/2567      50,000   1.25 ซื้อ
EA    นาย วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย     ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 14/05/2567    10,000,000   27.25 ขาย
FPI   นาง นุศรา ธนาดำรงศักดิ์      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/05/2567      160,000   2.00 ซื้อ
FTI   นาง วรญา ภูวพัชร์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 30/04/2567      44,000   2.14 ซื้อ
FTI   นาง วรญา ภูวพัชร์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 14/05/2567      301,100   2.13 ซื้อ
FTI   นาง วรญา ภูวพัชร์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/05/2567      678,900   2.14 ซื้อ
MGC   นางสาว เจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ  ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 16/05/2567      170,000   4.89 ซื้อ
MTI   นาง นวลพรรณ ล่ำซำ       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/05/2567      18,500  106.50 ซื้อ
SKR   นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/05/2567      50,000   10.30 ซื้อ
SMT   นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล       ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 16/05/2567     1,000,000   0.01 ขาย
AMA   นาย พิศาล รัชกิจประการ      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/05/2567      15,700   4.04 ซื้อ
AMA   นาย ศักดิ์ชัย รัชกิจประการ     ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 13/05/2567      10,000   4.04 ซื้อ
RCL   นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 14/05/2567     1,360,000   25.98 ซื้อ
RCL   นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/05/2567      640,000   26.25 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/05/2567      14,200   2.70 ซื้อ
ATP30  นาย ปิยะ เตชากูล        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/05/2567      100,000   0.97 ซื้อ
ALT   นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์     ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 13/05/2567      30,000   1.44 ซื้อ
ALT   นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์     ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 14/05/2567       5,600   1.44 ซื้อ
ALT   นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์     ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 14/05/2567       4,000   1.45 ซื้อ
APP   นาย เกริกฤทธิ์ เจียรกมลชื่น     ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/05/2567        600   2.04 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ