ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 23 พ.ค. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 24, 2024 07:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*            ประเภท  วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์  จำหน่าย                จำหน่าย
BKI    นางสาว ลสา โสภณพนิช        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    1,000  284.50  ซื้อ
SUPER   นาย จอมทรัพย์ โลจายะ        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  20/05/2567   200,000   0.31  ซื้อ
SINO   นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    9,700   1.31  ซื้อ
SINO   นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    40,700   1.32  ซื้อ
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    48,100   3.42  ซื้อ
TPIPL   นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  20/05/2567  6,740,000   1.36  ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    3,000   9.80  ซื้อ
TNR    นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  20/05/2567    69,000   11.12  ซื้อ
PANEL   นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    10,000   1.72  ซื้อ
MODERN  นาย เจริญ อุษณาจิตต์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ  21/05/2567  3,000,000   2.24  โอน
                      (นาง ฉันทนา อุษณาจิตต์)
RAM    นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    10,000   30.50  ซื้อ
LTS    นางสาว ภาวิณี ต. วัฒนผล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567    16,600   8.40  ขาย
LTS    นางสาว มาลีรัตน์ สารสินทองคำ     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567    16,600   8.00  ขาย
LTS    นาย พร วิรุฬห์รักษ์          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567   100,000   7.70  ขาย
LTS    นาย อภิวุฒิ ทองคำ          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567   233,000   5.90  ขาย
VPO    นาย กฤษดา ชวนะนันท์         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567   102,000   0.50  ซื้อ
HTC    นางสาว นพรัตน์ อมรชัยศักดา      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    2,200   16.60  ซื้อ
HTC    พันเอก พัชร รัตตกุล          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567   200,000   16.62  ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    5,500   2.72  ซื้อ
NRF    นาย เหยา ก๊ก ตง          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567   235,000   4.92  ขาย
IFS    นาง สุธิดา ศุภนุกูลสมัย         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567    6,000   2.52  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ